Relacje Inwestorskie/IR

Scroll Down

PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI

Prometheus Spółka Akcyjna

Spółka Akcyjna

Polska

Warszawa

ul. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

+48 692 370 047

381403330

7831788980

0000750350

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

184 826,30 zł  w całości opłacony

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Robert Drzewiecki

Wiceprezes - Dyrektor Finansowy

Jan Żak

RADA NADZORCZA

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Anna Banaszek

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

François Colombie

 

 

 

 

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Adam Cal

Członek Rady Nadzorczej

Artur Jedynak

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Kijonka

Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Iwański

Członek Rady Nadzorczej

Joanna Domagała

DOKUMENTY KORPORACYJNE

EMISJE AKCJI

OGŁOSZENIA DLA AKCJONARIUSZY

Drag View Close play
Scroll Top