Releacje inwestorskie

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

15.09.2022 – Ogłoszenie zmian wprowadzonych w porządku obrad ZWZ
Działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, w związku z żądaniem Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, ogłaszamy zmiany wprowadzone w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2022 r., na godz. 11:00, zgodnie z ogłoszeniem w MSiG Nr 168 poz. 45325 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
31.08.2022 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Chcielibyśmy poinformować Państwa o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 września 2022 roku, na godzinę 11:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114, w budynku B – 27. Wszelkie szczegóły dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niezbędne dokumenty oraz projekty uchwał znajdą Państwo w załącznikach poniżej:
10.02.2022 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Na dzień 10 lutego 2022 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Wszystkie szczegółowe i niezbędne informacje zamieszczone zostały po prawej stronie.

Podstawowe dane spółki

 • Prometheus S.A.
 • Forma prawna: Spółka Akcyjna
 • Kraj siedziby: Polska
 • Adres: ul. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
 • Telefon: +48 797 476 054
 • REGON: 381403330
 • NIP: 7831788980
 • KRS: 0000750350
 • Sąd: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Kapitał zakładowy: 184 826,30 zł w całości opłacony

Zarząd

 • Robert Drzewiecki
  Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

 • Mariusz Iwański
  Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • François Colombie
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Mirella Iwańska
  Członek Rady Nadzorczej
 • Artur Jedynak
  Członek Rady Nadzorczej
 • Sławomir Damięcki
  Członek Rady Nadzorczej

Gotowy do startu?

No to lecimy !