• Start
  • Rolnictwo precyzyjne i leśnictwo

Rolnictwo precyzyjne i leśnictwo

Bezzałogowe statki powietrzne są dziś szeroko wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym i uprawie lasów. Profesjonalne drony pomagają w szybkim mapowaniu upraw, dokonywaniu precyzyjnych pomiarów i inspekcji dużych obszarów. Mogą też ułatwić podejmowanie świadomych działań, zapewniając jednocześnie optymalne wykorzystanie zasobów, bezpieczeństwo oraz wygodę pracowników.

Nasze zalety

Łatwe wykrywanie
anomalii

Przetwarzanie danych oparte
o modele AI

Dostosowanie analiz
do potrzeb klienta

Rolnictwo

Rolnictwo precyzyjne

Istnieje wiele przypadków użycia dronów w rolnictwie precyzyjnym. Bezzałogowe statki powietrzne mogą spełniać wiele ról, począwszy od częstszego i dokładniejszego mapowania z powietrza, kontroli stanu wegetacji, nawodnienia, a nawet inspekcji wypasanych zwierząt.

Rolnictwo precyzyjne

Leśnictwo

Leśnictwo

Drony mogą być wykorzystywane do różnych zadań w gospodarce leśnej, w tym do mapowania i pomiarów, monitorowania stanu zdrowia lasów, pomocy w walce z pożarami albo do nadzoru, w celu zapobiegania nielegalnemu pozyskiwaniu drewna
lub innym podobnym zagrożeniom.

Leśnictwo

Kluczowe korzyści dla sektorów
rolnictwa i leśnictwa

Pokrycie i zmiana użytkowania terenu

Generowanie ortfotomozaiki 2D w czasie rzeczywistym, aby zespoły mogły natychmiast wizualizować pokrycie terenu i identyfikować wszelkie zmiany.

Pomiary topograficzne

Szybkie mapowanie i modelowanie dużych obszarów za pomocą dronów, aby uzyskać dane do dokładnych modeli 2D i 3D.

Planowanie i projektowanie areałów

Mapowanie dużych obszarów roboczych w celu pozyskania szczegółowych, precyzyjnych danych za pomocą dronów. Mapy 2D i modele 3D pomagają zespołom w optymalizacji planowania i wdrożenia projektów agro.

Monitorowanie postępów

Rozwiązania dronowe, wraz z oprogramowaniem do łączenia obrazów i modelowania 3D, pomagają zespołom w pełni informować o postępach prac i przydziale zasobów – utrzymując projekty na czas i zgodnie z planem.