Ground Control Station

z autorską aplikacją Pilot Control Cockpit (PCC) do sterowania lotem i transmisją danych
Starowanie i payloady
Możliwość sterowania lotem oraz akcesoriami podwieszonym pod HPD za pomocą dedykowanych manipulatorów.
Sterowanie touch
Możliwość sterowania lotem w trybach zautomatyzowanych za pomocą urządzeń wskazujących (klawiatura, mysz, ekran dotykowy).
Automatyzacja manewrów
Dzięki możliwości błyskawicznej reakcji na zmienne warunki otoczenia (np. silne podmuchy wiatru) komputer pokładowy wykona sprawnie manewry na podstawie zadanych parametrów (docelowej wysokości startu lub punkt lądowania).
Chmury punktów
Odbieranie strumieni wideo pochodzących od kamery głównej i pomocniczych oraz sterowanie głowicą obserwacyjną.
Chmury punktów
Obsługa wtyczek służących do odbierania, przetwarzania i wizualizacji w czasie rzeczywistym danych pochodzących z akcesoriów H2.
Łącznośc LTE
Możliwość połączenia z H2 z dowolnego miejsca na świecie, dzięki łączności mobilnej. Stały dostęp do internetu (pobieranie map terenu i innych danych). Odbiór wideo live z H2.
MIL-STD-810G
Komputer wzmocniony do pracy w trudnych warunkach
Zgodność z normą MIL-STD-810G4: upadek podczas transportu (36″/0,91 m), jedno urządzenie, 26 upadków, upadek podczas pracy (36″/0,91 m), kurz z wiatrem, drgania, wstrząsy fizyczne, wilgotność, wysokość n.p.m., skrajne temperatury.
Chmury punktów
Możliwość obsługi naziemnej stacji bazowej GPS-RTK dołączanej do GCS zwiększającej dokładność pozycjonowania HPD w przestrzeni.
Projektowanie misji

Możliwość wygodnego i wydajnego projektowania zarówno prostych jak i zaawansowanych misji automatycznych:

 • realizujących obloty po punktach,
 • realizujących loty patrolowo inspekcyjne,
 • realizujących naloty fotogrametryczne zdefiniowanych obszarów,
 • automatycznie dostosowujących parametry lotu do łatwo definiowalnych sensorów mogących stanowić payload HPD,
 • mogących być projektowanymi przed lotem przez zlecającego i importowanymi do pamięci drona tuż przed lotem przez operatora,
 • mogących zawierać definicje wielu punktów stanowiących miejsca awaryjnego powrotu w wypadku utraty łączności (funkcja RTH),
 • mogących zawierać definicje stref zakazu lub nakazu lotu (geofence).
Monitorowanie parametrów pracy HPD

Monitorowanie parametrów pracy HPD w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu

Aktywne monitorowanie parametrów pracy HPD pozwalających na kontrolowanie stanu układu zasilania (m.in. spalanie i moc generatora, ilość paliwa), stanu układu napędowego (m.in. wibracje ramy, temperatura silników), stan systemów pokładowych oraz awioniki (m.in. jakość sygnału LTE, widoczność satelitów GNSS, status spadochronu)
i powiadamianie użytkownika w wypadku wystąpienie anomalii mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo lub wydajność pracy.
Obrazowanie parametrów lotu

Czytelne zobrazowanie kluczowych dla lotu parametrów pilotażowo-nawigacyjnych poprzez:

 • sztuczny horyzont,
 • interaktywną mapę z oznaczeniami pozycji HPD oraz wszystkich elementów zaplanowanej misji,
 • naniesienie parametrów na strumień wideo przekazywany przez HPD w postaci wskaźników OSD (on screen display),
 • interaktywne wskaźniki.
Pozostałe elementy platformy H2