Inżynieria

Bezzałogowe statki powietrzne są dziś szeroko wykorzystywane w geodezji, budownictwie oraz ochronie środowiska.

Profesjonalne drony pomagają w szybkim mapowaniu zasobów i dokonywaniu precyzyjnych pomiarów. Mogą również ułatwić podejmowanie świadomych działań, zapewniając jednocześnie optymalne wykorzystanie zasobów, bezpieczeństwo oraz wygodę pracowników.

Nasze zalety

Kompleksowe tworzenie map 2D i 3D

Duża liczba danych z jednego lotu

Możliwość pracy w trudnym terenie

Kluczowe korzyści dla sektora inżynierii

Geodezja katastralna

Zwiększenie wydajność zbierania danych, poprzez szybkie tworzenie rzeczywistych modeli obejmujące działki i przyległości, korzystając z rozwiązań i narzędzi o wysokiej dokładności.

Pokrycie i zmiana użytkowania terenu

Generowanie ortofotomozaiki 2D w czasie rzeczywistym, aby zespoły mogły natychmiast wizualizować pokrycie terenu i identyfikować wszelkie zmiany.

Pomiary topograficzne

Szybkie papowanie i modelowanie duże obszarów za pomocą dronów, aby uzyskać dane do dokładnych modeli 2D i 3D.

Planowanie i projektowanie budowy

Mapowanie dużych obszarów w celu pozyskania szczegółowych, precyzyjnych danych. Mapy 2D i modele 3D pomagają zespołom w optymalizacji planowania i wdrożenia projektów budowlanych.

Monitorowanie postępów

Rozwiązania dronowe, wraz z oprogramowaniem do łączenia obrazów i modelowania 3D, pomagają zespołom w pełni informować o postępach prac i przydziale zasobów – utrzymując projekty na czas i zgodnie z planem.

Zbieranie danych

Zbieraj dokładne dane obejmujące duże obszary za pomocą różnych czujników i oprogramowania.