Bezpieczeństwo

Służby mundurowe, obrona cywilna i wojsko korzystają w szerokim zakresie z bezzałogowych statków powietrznych, które pomagają im w reagowaniu na incydenty, szybkim mapowaniu i zwiadach, aby ułatwić podejmowanie świadomych działań, zapewniając jednocześnie maksymalne bezpieczeństwo funkcjonariuszom i osobom postronnym.

Nasze zalety

Długi czas lotu

Obserwacja nocna

Streaming video live

Kluczowe korzyści dla organów ścigania, służb i armii

Bezpieczeństwo cywilne

Zwiększ ochronę obywateli podczas wykonywania misji związanych z bezpieczeństwem. Nasza HPD Prometheus H2 umożliwia zespołom władz państwowych i lokalnych służb działanie z większą pewnością siebie i lepsze rozeznanie stanu bezpieczeństwa w miejcsu zdarzenia.

Rekonstrukcja kolizji i kryminalistyka

Szybkie i zdalne mapowanie, dokumentowanie i zachowywanie miejsc przestępstw, kolizji samochodowych i innych zdarzeń, przy jednoczesnym zabezpieczeniu operatorów przed niebezpieczeństwem.

Reagowanie w sytuacjach kryzysowych

Uzyskaj bieżący obraz z powietrza, aby zidentyfikować zaginione osoby, przeanalizować uszkodzenia terenu i wiele więcej dzięki naszym rozwiązaniom dronowym. Dzięki strumieniowi danych na żywo z drona, zespoły reagujące mogą skutecznie kierować zespołami naziemnymi i przekazywać informacje o sytuacji zainteresowanym stronom spoza danego terenu.

Świadomość sytuacyjna misji

Zapewnia dowódcom operacji dokładny wgląd w czasie rzeczywistym w przebieg misji, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji. Wykorzystaj naszą HPD Prometheus H2, wyposażoną doskonałe kamery i czujniki termiczne do bardziej efektywnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, pomagając kierującym misją przejąć inicjatywę dzięki lepszej świadomości sytuacyjnej.

Dedykowane akcesoria
w modelu Protector