• Start
  • Infrastruktura krytyczna

Infrastruktura krytyczna

Branże takie jak: energetyka, sieci przesyłowe, operatorzy telekomunikacyjni, koleje i budowa dróg w szerokim zakresie korzystają z bezzałogowych statków powietrznych.

Drony pomagają w mapowaniu i inspekcji zasobów, zapewniając jednocześnie optymalne zbieranie danych oraz maksymalne bezpieczeństwo swoim pracownikom.

Nasze zalety

Szybkość realizacji zadania

Precyzja pomiaru

Inspekcja wizualna live

Kluczowe korzyści dla sektora instrastruktury krytyczej

Zarządzanie integralnością aktywów

Przeprowadzanie częstych inspekcji na żądanie w celu monitorowania bezpieczeństwa, niezawodności i integralności sieci energetycznej, co poprawia wydajność i eliminuje ryzyko.

Inspekcja uszkodzeń

Uchwyć stan aktywów pod wieloma kątami za pomocą dronów, aby ujawnić wszelkie usterki lub wady i zająć się nimi w odpowiednim czasie.

Wykrywanie i naprawa nieszczelności (LDAR)

(ang. Leak Detection and Repair)

Szybka i dokładna identyfikacja wycieków przy użyciu dronów wyposażonych w specjalistyczne czujniki, zapewniająca bezpieczeństwo personelu i umożliwiająca podejmowanie decyzji w odpowiednim czasie.

Zarządzanie i rozwój sieci

Drony mogą pomóc operatorom telekomunikacyjnym w szybkiej i skutecznej kontroli różnych elementów sieci telekomunikacyjnych, takich jak pylony lub wieże, na których stoją anteny operatorów.

Inspekcja termiczna

Uzyskiwanie odczytów temperatury zasobów w czasie rzeczywistym za pomocą dronów wyposażonych w czujniki termiczne w celu natychmiastowej identyfikacji nieprawidłowości.

Monitorowanie postępów

Rozwiązania dronowe, wraz z oprogramowaniem do łączenia obrazów i modelowania 3D, pomagają zespołom w pełni informować o postępach prac i przydziale zasobów – utrzymując projekty na czas i zgodnie z planem.