Ratownictwo

Straż pożarna, obrona cywilna, ratownictwo wodne i górskie w szerokim zakresie korzystają z bezzałogowych statków powietrznych, które pomagają im w reagowaniu na incydenty, szybkim mapowaniu i zwiadach, aby ułatwić podejmowanie świadomych działań, zapewniając jednocześnie maksymalne bezpieczeństwo funkcjonariuszom i ratowanym osobom.
Nasze zalety

Informacje przesyłane live

Termowizja i obserwacja nocna

Szybkie dotarcie do celu

Kluczowe korzyści dla straży pożarnej, obrony cywilnej i służb ratowniczych na wodzie i w górach

Bezpieczeństwo cywilne

Zwiększ ochronę obywateli podczas wykonywania misji związanych z bezpieczeństwem. Nasze rozwiązania w zakresie dronów umożliwiają zespołom poszczególnych służb i lokalnych samorządów działać z większą pewnością siebie i lepsze rozeznanie stanu bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia.

Reagowanie w sytuacjach kryzysowych

Natychmiastowy przegląd z powietrza, aby zidentyfikować zaginione osoby, przeanalizować uszkodzenia terenu i wiele więcej. Dzięki strumieniowi danych na żywo z drona zespoły reagujące mogą skutecznie kierować jednostkami naziemnymi i przekazywać informacje o sytuacji zainteresowanym stronom spoza danego terenu.

Świadomość sytuacyjna misji

Zapewnia dowódcom operacji dokładny wgląd w czasie rzeczywistym w przebieg misji, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji. Wykorzystaj naszą Hybrydową Platformę Dronową Prometheus H2, wyposażoną w profesjonalne kamery i czujniki termiczne do bardziej efektywnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, pomagając kierującym akcją przejąć inicjatywę dzięki lepszej świadomości sytuacyjnej.

Rekonstrukcja kolizji

Szybkie i zdalne mapowanie, dokumentowanie i zachowywanie miejsc katastrof, przy jednoczesnym zabezpieczeniu operatorów i poszkodowanych oraz mienia.