Portal

Portal Klienta 

Dostęp do Portalu przez przeglądarkę internetową. Przetwarzanie zdjęć pozyskanych z nalotów fotogrametrycznych. Generowanie: ortofotomapy, numerycznego pokrycia terenu, chmury punktów, modelu 3D. Podstawowe pomiary 2D i 3D. Udostępnianie danych online oraz eksport danych w formatach: geoTIFF, LAZ, GeoJSON, CSV i PDF.

Ortofotomozaiki
Ortofotomozaiki
ortorektryfikowane rastry z georeferencją
Chmury punktów
Chmury punktów
filtrowane i klasyfikowane chmury punktów z georeferencją
Modele wysokościowe
Modele wysokościowe
numeryczne modele pokrycia terenu i numeryczne modele terenu z georeferencją
Modele 3D
Modele 3D
teksturowane skalowalne modele 3D
Pomiary
Pomiary
prosty interface dla wykonywania podstawowych pomiarów 2 i 3D (odległości, powierzchnie, kubatury)
Kontury
Kontury
podgląd i eksportowanie warstwic do formatów akceptowalnych przez oprogramowanie CAD/GIS
NDVI
NDVI
łatwa praca ze zobrazowaniami multispectralnymi NDVI, VARI, GNDVI
Fotopunkty
możliwość wykorzystania fotopunktów dla zwiększenia dokładności opracowania
Obrazy RGB i multispektralne
możliwość korzystania z szerokiej gamy sensorów, zarówno konsumenckich jak i profesjonalnych
Raportowanie
Raportowanie
łatwe generowanie raportów z przebiegu procesu przetwarzania danych oraz wykonanych pomiarów 2 i 3D
Duży wybór formatów importu/exportu
przetwarzanie obrazów geotagowanych i nie geotagowanych, przetwarzanie i eksport danych na różnych poziomach rozdzielczości
Łatwe udostępnianie
Łatwe udostępnianie
szybkie i łatwe udostępnianie online map, chmur punktów i modeli 3D
Pozostałe elementy platformy H2