Rozwiązania dla policji

Korzystając z map, obrazów i wideo zebranych przy pomocy dronów Prometheus H2 jednostki policji mogą uzyskać szczegółowy obraz miejsca swoich działań i prowadzić sprawniej bieżące działania operacyjne oraz dokumentować wszelkie zdarzenia do późniejszej analizy.
Policja

Kluczowe korzyści dla policji

Świadomość sytuacyjna misji

Zapewnienie dowódcom operacji dokładny wgląd w czasie rzeczywistym w przebieg misji, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji. Wykorzystaj naszą Hybrydową Platformę Dronową Prometheus H2, wyposażoną w doskonałe kamery i czujniki termiczne do bardziej efektywnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, pomagając kierującym misją przejąć inicjatywę dzięki lepszej świadomości sytuacyjnej.

  • Bez kompleksowych danych o misji, zespoły naziemne zmagają się z martwymi punktami i są narażone na niepotrzebne ryzyko.

  • Dużym wyzwaniem jest niedostateczna znajomość sytuacji, co utrudnia efektywny przydział zasobów w celu maksymalizacji bezpieczeństwa i minimalizacji czasu reakcji.

  Drony zwiększają świadomość sytuacyjną misji

  • Dron pozwala szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia i uzyskać natychmiastowy wgląd z powietrza.

  • Dron unosi się nad rozgrywającą się misją do 5h i przesyła na żywo aktualny podgląd bezpośrednio do centrów dowodzenia.

  • Synchronizacja zespołów, eliminacja niepewności i dużo większa pewność przy podejmowaniu kluczowych decyzji.
 • Zachowanie bezpiecznej odległości

  Ważne jest opanowanie miejsca przestępstwa. Gromadzenie danych wywiadowczych na temat terenu i ruchów podejrzanego jest kluczowe dla zminimalizowania ryzyka dla ludzi i mienia, przy jednoczesnej maksymalizacji bezpieczeństwa funkcjonariuszy.

  Drony zwiększają skuteczność działań policji


  Obrazowanie z powietrza z użyciem HPD Prometheus H2 wraz z dedykowanymi akcesoriami – może pomóc w zidentyfikowaniu lokalizacji podejrzanego, a następnie ocenić poziom ryzyka, jeśli miejsce przestępstwa musi być skanowane z odległości ze względów bezpieczeństwa lub taktycznych.

  W trakcie operacji istnieje wiele krytycznych informacji, które można połączyć za pomocą obrazów i danych z drona. Na przykład określenie obecności cywilów na danym obszarze, dokładnej lokalizacji przestępcy i tego, czy jest on uzbrojony – a nawet dostrzeżenie drogi ucieczki lub pojazdów w pobliżu.

  Takie informacje zwiększają skuteczność działań operacyjnych policji i współpracujących z nią innych służb.

  Rekonstrukcja kolizji
  i kryminalistyka

  Szybkie i zdalne mapowanie, dokumentowanie i zapisywanie materiałów z miejsc przestępstw, kolizji samochodowych i innych zdarzeń, przy jednoczesnym zabezpieczeniu operatorów przed niebezpieczeństwem.

  • Zatłoczone drogi mogą przeszkadzać funkcjonariuszom w szybkim dotarciu na miejsce zdarzenia, utrudniając prowadzenie dalszych procedur reagowania.

  • Dokumentowanie kolizji z użyciem ręcznych narzędzi jest żmudne i powolne i może narazić funkcjonariuszy na większe ryzyko.

  Drony usprawniają rekonstrukcję kolizji
  i kryminalistykę

  • Przeloty nad miejscami wypadków i przechwytywanie wysokiej rozdzielczości dowodów przestępstwa do przyszłej analizy.

  • Możliwość ominięcia zatłoczonej drogi lub innej przeszkody, aby szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia i określić kolejne kroki.

  • Skrócenie czasu wykonywania ekspertyz i zbierania danych, a co za tym idzie – możliwość szybszego odblokowania drogi i zwiększenia bezpieczeństwa dla poszkodowanych i innych użytkowników oraz funkcjonariuszy.
 • Podobne rozwiązania dla sektora bezpieczeństwa