Rozwiązania dla straży pożarnej

Strażacy szybko i sprawnie wprowadzają narzędzia lotnicze nowej generacji, począwszy od detektorów wielogazowych po kamery termowizyjne i wizualne o wysokiej rozdzielczości.

Umożliwia to szybkie i świadome podejmowanie decyzji podczas akcji gaśniczych i innych zdarzeń, będących w zakresie działania straży pożarnej.
Straż pożarna

Kluczowe korzyści dla straży pożarnej

Gaszenie pożarów w miastach

Zapewnienie natychmiastowych informacji z powietrza i kierowanie optymalną reakcją w celu ochrony ludzi i mienia

  • Po przybyciu na miejsce zdarzenia, dym, budynki i przeszkody mogą utrudniać określenie zasięgu pożaru i jego zagrożenia.

  • Ograniczona perspektywa naziemna na pożar może utrudniać optymalne rozmieszczenie uwagi i zasobów. W następstwie katastrofy pożarowej badanie i dokumentowanie szkód może być niebezpieczne, kosztowne i czasochłonne.

  Drony pomagają w gaszeniu pożarów w miastach

  • Przeloty nad budynkami i zasłonami, wgląd przez dym dzięki kamerom termowizyjnym, aby pomóc w ustaleniu priorytetów.

  • Przekaz na żywo informacji i obrazów do centrów dowodzenia, aby ujednolicić zespoły i wyeliminować niepewność. Wykorzystanie kamery o wysokiej rozdzielczości, aby zdalnie monitorować pozostałe zagrożenia i udokumentować szkody w celu przeprowadzenia przyszłych analiz.

 • Gaszenie pożarów leśnich

  Skanowanie rozległych obszarów i szybka identyfikacja linii ognia, ocena zagrożenia i optymalizacja działań.

  • Nieodpowiednia infrastruktura drogowa i skomplikowany teren sprawiają, że patrolowanie obszarów leśnych o wysokim ryzyku stanowi wyzwanie dla zespołów naziemnych.

  • Z ziemi może być trudno szybko określić zasięg pożaru i ustalić priorytety celów.

  • Bez bieżącego podglądu na miejscu zdarzenia dowódcy mogą mieć trudności z optymalnym kierowaniem linią frontu działań strażackich.

  Drony ułatwiają gaszenie pożarów lasów

  • Pozwalają omijać naturalne przeszkody i sprawnie obserwować z góry obszary leśne o wysokim ryzyku pożaru.

  • Umożliwiają przeloty ponad linią drzew, aby szybko określić zasięg pożaru i wyznaczyć linie i pasy rozprzestrzeniającego się ognia.

 • Operacje z udziałem materiałów niebezpiecznych (HAZMAT)

  Szybka i zdalna identyfikacja zagrożeń przy zachowaniu bezpieczeństwa jednostek reagujących.

  HAZMAT (eng. hazardous materials) jest skrótem od „materiałów niebezpiecznych”. HAZMAT obejmują takie substancje, jak: toksyczne chemikalia, paliwa, nuklearne produkty odpadowe oraz środki biologiczne, chemiczne i radiologiczne.

  • Zanim zespoły będą mogły wkroczyć do akcji, uzyskanie krytycznej dla misji świadomości sytuacyjnej kosztuje cenny czas, gdy liczy się każda chwila.

  • Zespoły HazMat są narażone na duże ryzyko, gdy oceniają sytuację pod kątem obecności materiałów niebezpiecznych w postaci gazowej, płynnej i stałej.

  • Jednorazowe kombinezony i sprzęt HazMat są drogie i niewygodne, co wydłuża czas reakcji i zwiększa koszty operacyjne.

  Drony pomagają w operacjach HazMat

  • Szybkie skanowanie zagrożenia i jego otoczenia oraz dostarczanie dowódcom informacji o krytycznym znaczeniu, które pozwalają na podjęcie kolejnych kroków.

  • Unoszenie się w pobliżu i zdalna ocena natury zagrożeń za pomocą kamer termicznych i detektorów wielogazowych.

  • Przechwytywanie dowodów na istnienie zagrożenia i procedur oczyszczania do dalszej analizy kosztów i przyszłej dokumentacji szkoleniowej.
 • Podobne rozwiązania dla sektora ratownictwa