Rozwiązania dla obrony cywilnej

Nasze rozwiązania dronowe mogą być wykorzystane do szybkiego mapowania obszarów objętym działaniami służb obrony cywilnej. Korzystając z map, obrazów i wideo jednostki obrony cywilnej mogą uzyskać szczegółowy obraz miejsca zdarzenia przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa ratowników.
Obrona cywilna

Kluczowe korzyści dla obrony cywilnej

Świadomość sytuacyjna misji

Zapewnia dowódcom operacji dokładny wgląd w czasie rzeczywistym w przebieg misji, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji. Wykorzystaj naszą Hybrydową Platformę Dronową Prometheus H2 wyposażoną w profesjonalne kamery i czujniki termiczne do bardziej efektywnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, pomagając prowadzącym misje ratunkowe przejąć inicjatywę dzięki lepszej świadomości sytuacyjnej.

  • Bez kompleksowych danych o misji, zespoły naziemne zmagają się z martwymi punktami i są narażone na niepotrzebne ryzyko.

  • Niedostateczna znajomość sytuacji utrudnia efektywny przydział zasobów w celu maksymalizacji bezpieczeństwa i minimalizacji czasu reakcji.

  Drony zwiększają świadomość sytuacyjną misji

  • Dron pozwala szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia i uzyskać natychmiastowy wgląd z powietrza.

  • Unoszenie się nad rozgrywającą się misją i przesyłane na żywo aktualizacje bezpośrednio do centrów dowodzenia.

  • Synchronizacja zespołów, eliminacja niepewności i pewność podejmowania decyzji.
 • Zachowanie bezpiecznej odległości

  Ważne jest szybkie i sprawne opanowanie miejsca katastrofy lub innego zdarzenia o charakterze masowym. Gromadzenie danych wywiadowczych na temat terenu i ruchów ludzi jest kluczowe dla zminimalizowania ryzyka, przy jednoczesnej maksymalizacji bezpieczeństwa służb ratowniczych.

  Drony zwiększają skuteczność jednostek obrony cywilnej


  Obrazowanie z powietrza z użyciem HPD Prometheus H2 wraz z dedykowanymi akcesoriami może pomóc w zidentyfikowaniu lokalizacji osób i mienia, a następnie ocenić poziom ryzyka, jeśli miejsce zdarzenia musi być skanowane z odległości ze względów bezpieczeństwa lub taktycznych.

  W trakcie operacji istnieje wiele krytycznych informacji, które można połączyć za pomocą obrazów i danych z drona. Na przykład określenie obecności cywilów na danym obszarze, dokładnej lokalizacji osób i tego, w jakim stopniu są one zagrożone – a nawet dostrzeżenie drogi ucieczki lub pojazdów w pobliżu.

  Takie informacje zwiększają skuteczność działań operacyjnych Obrony cywilnej i współpracujących z nią innych służb.
  Podobne rozwiązania dla sektora ratownictwa