Rozwiązania dla sieci przesyłowych

Drony pomagają monitorować i zarządzać długimi rurociągami rozmieszczonymi na różnych obszarach geograficznych, szybko identyfikując wycieki lub anomalie.

Korzystając z map 3D, lotniczych chmur punktów LiDAR lub obrazów/nagrań z odczytów czujników gazu pracownicy tego sektora mogą uzyskać szczegółowy obraz kluczowych elementów sieci przesyłowych przy jednoczesnej optymalizacji zasobów i zachowaniu bezpieczeństwa.
Sieci przesyłowe

Kluczowe korzyści dla sieci przesyłowych

Ogólna inspekcja

Bieżący przegląd stanu rurociągu z powietrza i regularne monitorowanie potencjalnego ryzyka, aby wcześnie zidentyfikować problemy i zająć się nimi w odpowiednim czasie.

  • Personel może być narażony na ryzyko związane z bezpieczeństwem podczas kontroli i konserwacji rurociągów rozmieszczonych w odległych miejscach, natomiast monitorowanie wandalizmu i kradzieży jest trudne.

  • Niewykrycie na czas nielegalnej budowy i zajęcia może stanowić ryzyko lub spowodować uszkodzenie rurociągów naftowych i gazowych.

  • Wraz ze starzeniem się rurociągu wzrasta ryzyko awarii i wycieku, należy zwiększyć częstotliwość inspekcji i wymagana jest duża siła robocza.

  Drony usprawniają inspekcje ogólne

  • Drony są elastycznie rozmieszczone, aby szybko uzyskać przegląd sieci rurociągów, jednocześnie rejestrując szczegóły.

  • Digitalizacja wyników inspekcji poprzez wykorzystanie dronów do uzyskania podglądu na żywo sieci rurociągów w celu zebrania dowodów nielegalnych działań i zachowania materiału filmowego w celu prowadzenia dokumentacji i porównania stanu.

  • Uzupełnienie tradycyjnej inspekcji o obraz z drona poprawia wydajność, chroniąc jednocześnie pracowników przed niebezpiecznym środowiskiem.
 • Wykrywanie i naprawa nieszczelności (LDAR)

  (ang. Leak Detection and Repair)

  Szybka i dokładna identyfikacja wycieków przy użyciu dronów wyposażonych w specjalistyczne czujniki, zapewniająca bezpieczeństwo personelu i umożliwiająca podejmowanie decyzji w odpowiednim czasie.

  • Wycieki zagrażają bezpieczeństwu obiektu i lokalnych społeczności.

  • Lokalizacja wycieku może być trudna do określenia, nie mówiąc już o uzyskaniu odczytu stężenia wycieku.

  • Personel na miejscu nie jest w stanie szybko zwizualizować skali wycieku lub przewidzieć jego rozwoju bez wglądu.

  Drony pomagają w wykrywaniu i naprawie wycieków

  • Drony wyposażone w detektory gazu mogą szybko przeszukiwać duże obszary i wskazywać lokalizację wycieku, dzięki czemu można się nim natychmiast zająć.

  • Drony mogą pomóc personelowi w określeniu skali wycieku, przesyłając jednocześnie informacje z powietrza, które pomagają monitorować naprawy na miejscu.
 • Reagowanie w sytuacjach kryzysowych

  Przelot nad obszarami dotkniętymi katastrofą, dokumentacja uszkodzenia infrastruktury i mienia oraz tworzenie dokładnych modeli, które pomogą zoptymalizować działania naprawcze.

  • Naprawy awaryjne wymagają terminowej koordynacji pomiędzy zespołami na miejscu i poza nim, co może być trudne do opanowania w pojedynkę.

  • Naprawy obejmujące prace „na gorąco” muszą być ściśle monitorowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

  • Naprawy nie mogą odbywać się jednocześnie w wielu miejscach na terenie zakładu, a jeśli już to może być to trudne do monitorowania.

  Drony usprawniają reagowanie w sytuacjach kryzysowych

  • Rozmieszczenie dronów w celu szybkiego mapowania miejsca wypadku, może dostarczyć kluczowych informacji na temat skali awarii, dzięki czemu zespoły mogą ustalić plan działania.

  • Monitorowanie z powietrza miejsca, w których prowadzone są prace „na gorąco”, przesyłając obraz na żywo do centrum dowodzenia, aby szybko skoordynować zadania zespołów.
 • Świadomość sytuacyjna misji

  Zapewnie nadzorującym operację dokładny wgląd w czasie rzeczywistym w przebieg misji, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji. Wykorzystaj naszą Hybrydową Platformę Dronową Prometheus H2, wyposażoną w profesjonalne kamery, czujniki termiczne, LIDAR lub wykrywacz metanu do bardziej efektywnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, pomagając kierującym misją przejąć szybko inicjatywę, dzięki lepszej świadomości sytuacyjnej.

  • Bez kompleksowych danych o misji, zespoły naziemne zmagają się z martwymi punktami i są narażone na niepotrzebne ryzyko.

  • Niedostateczna znajomość sytuacji utrudnia efektywny przydział zasobów w celu maksymalizacji bezpieczeństwa i minimalizacji czasu reakcji.

  Drony zwiększają świadomość sytuacyjną misji

  • Dron pozwala szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia i uzyskać natychmiastowy wgląd z powietrza.

  • Unoszenie się nad rozgrywającą się misją i przesyłane na żywo aktualizacje bezpośrednio do centrów nadzoru.

  • Synchronizacja zespołów, eliminacja niepewności i pewność podejmowania decyzji.
 • Zachowanie bezpiecznej odległości

  Ważne jest opanowanie miejsca sytuacji kryzysowej. Gromadzenie kluczowych danych na temat zasobów i otoczenia jest kluczowe dla zminimalizowania ryzyka uszkodzenia obiektu, przy jednoczesnej maksymalizacji bezpieczeństwa nadzorujących.

  Obrazowanie z powietrza z użyciem HPD Prometheus H2 wraz z dedykowanymi akcesoriami może pomóc w zidentyfikowaniu lokalizacji usterki lub wycieku, a następnie ocenić poziom ryzyka, gdy miejsce awarii musi być skanowane z odległości ze względów bezpieczeństwa.

  W trakcie operacji istnieje wiele krytycznych informacji, które można połączyć za pomocą obrazów i danych z drona. Na przykład określenie obecności cywilów na danym obszarze, dokładnej lokalizacji miejsca zdarzenia a nawet dostrzeżenie drogi sprawnego dojazdu.

  Takie spostrzeżenia zwiększają skuteczność planów i działań zespołów utrzymania sieci przesyłowych.
  Podobne rozwiązania
  dla infrastruktury krytycznej