Rozwiązania dla rolnictwa
precyzyjnego

Nasze rozwiązania dronowe mogą być wykorzystane do szybkiego mapowania i innych pomiarów w rolnictwie precyzyjnym.

Korzystając z map 3D, obrazów fotogrametrycznych, multispektralnych lub lotniczych chmur punktów LiDAR, pracownicy tego sektora mogą uzyskać szczegółowy obraz kluczowych znacznych obszarów rolnych przy jednoczesnej optymalizacji zasobów i zachowaniu bezpieczeństwa.
Rolnictwo precyzyjne

Kluczowe korzyści dla rolnictwa precyzyjnego

Czym jest rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne to metodologia oparta na dokładniejszej i wydajniejszej pracy na poszczególnych odcinkach większych pól. Korzystając z precyzyjnych danych, rolnicy mogą opracować bardziej efektywny sposób wysiewu i podlewania upraw, a także stosowania nawozów, pestycydów i innych wrażliwych środków chemicznych.

Dawne metody

  • Dawne metody stosowania nawozów i pestycydów nie były wystarczająco precyzyjne, aby poradzić sobie z warunkami panującymi na części pola – zabiegi były stosowane na podstawie średniej charakterystyki całego obszaru, co mogło być nieprecyzyjne i nieekonomiczne.

  Drony wspierają rolnictwo precyzyjne

  • Teraz, dzięki możliwości rejestrowania bardziej precyzyjnych pomiarów na poszczególnych obszarach – w tym z czujników zamontowanych na dronach – pozwoliło to na zapoczątkowanie nowej ery inteligentnego rolnictwa. Teraz rolnicy mogą wykonywać precyzyjne opryski w oparciu o dokładne dane, ich plony i produkcja mogą wzrosnąć, podczas gdy marnotrawstwo maleje.

  • Można porównać rolnictwo precyzyjne do bardziej klasycznej formy uprawy i zarządzania gospodarstwem, zanim pojawiło się rolnictwo zmechanizowane. W tamtych czasach rolnicy mogli starannie dzielić pola i traktować każdy segment w odpowiedni sposób. Rolnictwo precyzyjne połączyło ten poziom specjalizacji z nowoczesnym przetwarzaniem danych i automatyzacją i wynikającą z tego poprawą wydajności upraw rolniczych.

 • Zastosowania dronów

  Istnieje wiele przypadków użycia dronów w rolnictwie precyzyjnym, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że bezzałogowe statki powietrzne mogą spełniać wiele ról jednocześnie. Od częstszego i dokładniejszego mapowania z powietrza po planowanie precyzyjnych oprysków środków chemicznych, dron rolniczy jest idealnym narzędziem budującym efektywność rolnictwa precyzyjnego.

  Dron a satelita

  • Obraz satelitarny, bez względu na to, jak zaawansowana jest dana kamera, nadal pochodzi z orbity. Dron latający nad polem zapewnia znacznie większą rozdzielczość obrazu. Ponadto, gdy rolnik korzysta z obrazu satelitarnego, może on mieć za kilka dni. Dron może dostarczyć bardziej aktualnych informacji, co pozwala na jeszcze większą precyzję w zakresie potrzebnych nawozów i pestycydów.

  • Po wyposażeniu w zaawansowane czujniki, drony mogą zapewnić obrazowanie multispektralne, dając użytkownikom więcej szczegółów na temat tego, jak radzą sobie poszczególne uprawy. Kamery te rejestrują więcej informacji niż standardowe kamery, w tym w paśmie bliskiej podczerwieni. Wykorzystując światło niewidzialne dla oka, kamery te mogą pomóc rolnikom stworzyć dokładniejsze mapy suszy i naprawdę poświęcić uprawom tyle uwagi, ile potrzebują.

  • Mapy multispektralne nie są jedynym rodzajem zdjęć lotniczych, które są lepsze, gdy są wykonywane przez drona. Standardowe mapy wykonane w formacie czerwono-zielono-niebieskim (RGB) mogą pokazać rolnikom, jak przebiega wzrost upraw. Dla celów rolnictwa precyzyjnego opłaca się, aby zdjęcia te wykonywały drony, a nie satelity. Znacznie większa rozdzielczość daje dokładniejszy, bardziej szczegółowy obraz stanu upraw, co pozwala na bardziej spersonalizowane strategie rolnictwa precyzyjnego.
 • Jakich systemów dronów powinni szukać rolnicy

  Ostatnie lata przyniosły dużą zmianę w technologii rolnictwa precyzyjnego a nowe modele dronów i ładowność dodatkowych akcesoriów zostały zaprojektowane z myślą o konkretnych przypadkach użycia w rolnictwie. Poniżej przedstawiamy tylko kilka konfiguracji sprzętowych, które mogą wprowadzić przyszłościowe metody rolnictwa precyzyjnego do teraźniejszości.


  • Drony do obrazowania multispektralnego: Korzystanie z drona takiego, jak Prometheus H2 z kamerą multispektralną pozwala rolnikom uzyskać precyzyjny widok z powietrza, taki, który wykracza poza spektrum widzialne. Ten dron rejestruje jednocześnie standardowe obrazy RGB i wskaźnik NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), co pozwala uzyskać konkretne informacje o danych obszarach pola. Kamera zapewnia centymetrową dokładność, a dron może być zaprogramowany i pozycjonowany nawet w miejscach bez zasięgu sieci radiowej za pomocą sieci mobilnych LTE.

  • Zestawy oprogramowania GPS: Podczas gdy naturalne jest myślenie o sprzęcie i akcesoriach podczas projektowania strategii rolnictwa precyzyjnego opartej na dronach, istnieje mniej efektowna, ale równie istotna strona tych operacji: narzędzia programowe, które organizują dane i pomagają rolnikom wykorzystać je w praktyce. Na przykład, system informacji geograficznej (GIS), taki jak oprogramowanie do mapowania Prometheus umieszczony w chmurze, może tworzyć dokładne modele 2D i 3D pól. Po nałożeniu na nie wskaźnika wegetacji NDVI, rolnicy mogą tworzyć mapy recepturowe dla innych, zautomatyzowanych operacji na przykład oprysków.

  • Platformy oprogramowania do zarządzania zadaniami: Korzystanie z niezawodnych systemów zarządzania zadaniami i zarządzania urządzeniami jest niezbędne dla operatorów dronów angażujących się w rolnictwo precyzyjne. Korzystając z platformy oprogramowania zaprojektowanej dla rolnictwa, rolnicy mogą od razu uzyskać większą wartość z operacji dronowych, korzystając z przepływów pracy zaprojektowanych z myślą o ich potrzebach, zamiast konieczności dostosowywania funkcjonalności. Zarządzanie urządzeniami to nie tylko podstawa dzisiejszego rolnictwa precyzyjnego, ale także filar bardziej zautomatyzowanych operacji, które pojawią się, gdy więcej operatorów dronów uzyska możliwość pracy BVLOS.

   Hybrydowa Platforma Dronowa Prometheus H2 wraz z autorskim oprogramowaniem do sterowania lotem i transmisją danych – Pilot Control Cockpit (PCC) może doskonale spełnić te wymagania.
 • Jaka jest przyszłość dronów jako technologii rolnictwa precyzyjnego?

  Podobnie jak w przypadku wielu zastosowań dronów, takich jak mapowanie czy inspekcja dużych obszarów, jedna z podstawowych barier dla zwiększenia operacji rolniczych jest regulacja prawna, a nie tylko strona techniczna. Drony mają zdolność sprzętową i programową do działania autonomicznie, bez linii widzenia (BVLOS), więc rozluźnienie przepisów lotniczych mogłoby pozwolić rolnikom na automatyczne pokrycie większej ilości obszarów.

  W miarę jak drony stają się coraz bardziej powszechne w gospodarstwach rolnych, mogą podjąć się wielu zadań, aby pomóc rolnikom w optymalizacji sposobu zarządzania uprawami i nie tylko. Zanim jeszcze rozpocznie się zasiew czy sadzenie, rolnicy mogą wygenerować trójwymiarowe mapy konturowe za pośrednictwem GIS, co pozwala im na bardziej strategiczne rozmieszczenie upraw. Przelot z dronem obrazującym może pomóc rolnikowi w tworzeniu szacunków plonów dla celów ubezpieczeniowych, jednocześnie oceniając nawadnianie i stan wilgotności gleby w każdej części pola.

  Rolnicy posiadający pasące się zwierzęta mogą nawet śledzić pozycję swoich stad za pomocą kamer monitorujących zainstalowanych na dronach. Znajdując więcej zastosowań dla dronów wokół nieruchomości, właściciele ci mogą szybko zwrócić inwestycję w technologię rolnictwa precyzyjnego. Niezależnie od tego, czy gospodarstwo koncentruje się na jednej uprawie, czy jest zróżnicowane w swoich działaniach, drony są i będą użytecznym elementem nowego podejścia w rolnictwie.

  W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił szybki rozwój praktycznych funkcji dronów i akcesoriów, które mogą zrewolucjonizować rolnictwo precyzyjne. Dalszy postęp regulacyjny i bardziej powszechne przyjęcie nowych technologii, w tym dronów, przyniesie efektywność i wartość coraz większej liczbie gospodarstw a transformacja już się rozpoczęła.
  Podobne rozwiązania