Rozwiązania dla energetyki

Rozwiązania wykorzystujące drony dostarczają szczegółowych i dokładnych danych na temat wszystkich części sieci, automatyzując kontrolę, umożliwiając terminowe naprawy i zmniejszając czas przestoju.

Korzystając z map fotogrametrycznych lub lotniczych chmur punktów LiDAR, pracownicy tego sektora mogą uzyskać szczegółowy obraz kluczowych elementów sieci energetycznych przy jednoczesnej optymalizacji zasobów i zachowaniu bezpieczeństwa.
Energetyka

Kluczowe korzyści dla sektora energetyki

Zarządzanie roślinnością
w otoczeniu sieci energetycznej

Szybkie mapowanie korytarzy linii energetycznych, tworzenie dokładnych modeli 2D i 3D, które mierzą odległość między roślinnością a liniami energetycznymi, pomagając zachować bezpieczną odległość od linii.

  • Tradycyjne metody wykorzystujące załogowe statki powietrzne są drogie i wymagają określonych lokalizacji dla bezpiecznych startów i lądowań.

  • Aby utrzymać bezpieczną wysokość lotu, załogowe samoloty nie mogą dokładnie śledzić terenu, dlatego trudno jest dokładnie modelować korytarze w obszarach górskich.

  • Uzyskanie ostatecznego modelu może zająć kilka dni, od planowania trasy lotu, wykonania, eksportu danych, po ich przetworzenie.

  Drony pomagają w zarządzaniu roślinnością

  • Drony mogą być elastycznie uruchamiane w odległych obszarach przy niższych kosztach niż załogowe samoloty.

  • Drony mogą pracować w skomplikowanym terenie, a ich inteligentne funkcje podążają za terenem, aby zapewnić bezpieczeństwo lotu bez utraty dokładności danych. Modele 3D mogą być tworzone w czasie rzeczywistym dla projektów, które mają napięty termin.

 • Zarządzanie integralnością aktywów

  Przeprowadzanie częstych inspekcji na żądanie w celu monitorowania bezpieczeństwa, niezawodności i integralności sieci energetycznej, co poprawia wydajność i eliminuje ryzyko.

  • Sieci energetyczne często rozciągają się na dużych odległościach, do których dostęp może być utrudniony, a ręczne kontrole mogą być czasochłonne.

  • Usterki związane z zagrożeniami znajdującymi się wysoko na aktywach mogą zostać przeoczone podczas obserwacji wyłącznie z ziemi.

  Drony pomagają zarządzać integralnością aktywów

  • Drony mogą wystartować w ciągu kilku minut, pokrywając duże obszary podczas każdego lotu, dostarczając efektywnie użytecznych informacji.

  • Drony pomagają identyfikować zagrożenia dla integralności aktywów i informować o działaniach podejmowanych w odpowiedzi na nie, dostarczając danych z bliska, jak również kompleksowych przeglądów.

 • Szczegółowa inspekcja

  Uzyskaj znormalizowane dane z automatycznych inspekcji dronem, które dokładnie identyfikują usterki.

  • Personel kontrolujący musi zbadać i prześwietlić wszystkie elementy pylonu, co jest wymagające dla zespołów.

  • Tradycyjne inspekcje nie są w stanie stworzyć ustrukturyzowanych, standardowych danych, które mogą być wykorzystane do automatycznego wykrywania usterek.

  Drony przeprowadzają szczegółowe kontrole

  • Zautomatyzowane trasy lotów mogą być ustawione w celu przeprowadzenia inspekcji wysoko położonych obiektów, tworząc szczegółowe chmury punktów 3D bez ryzyka dla bezpieczeństwa ludzkich operatorów.

  • Drony są łatwe w obsłudze, co umożliwia zespołom kontrolnym uzyskanie wysokiej jakości danych przy podstawowym przeszkoleniu, przy jednoczesnej standaryzacji danych wyjściowych i usprawnieniu procesów.

  • Procesy inspekcji są zamknięte, co zapewnia integralność danych
 • Inspekcja termiczna

  Uzyskiwanie odczytów temperatury zasobów w czasie rzeczywistym za pomocą dronów wyposażonych w czujniki termiczne w celu natychmiastowej identyfikacji nieprawidłowości.

  • Sprzęt do inspekcji termicznej na ziemi może nie dać wglądu w stan wysokich konstrukcji.

  • Inspekcje termiczne z użyciem śmigłowców są zbyt kosztowne, aby można je było przeprowadzać na skalę masową, a długi czas przygotowania do lotu spowalnia działania ratownicze.

  Drony mogą przeprowadzić szczegółową inspekcję termiczną

  • Drony mogą uchwycić obiekt pod wieloma kątami, dzięki czemu nie przeoczą kluczowych szczegółów.

  • Drony startują w ciągu kilku minut i nie są ograniczone ścisłymi wymogami dotyczącymi konfiguracji, co umożliwia szybką reakcję.

  • Zespoły inspekcyjne mogą uzyskać wizualne i bieżące odczyty temperatury na wszystkich częściach aktywów, aby szybko zidentyfikować problemy i zająć się nimi.
 • Inspekcja uszkodzeń

  Uchwyć stan aktywów pod wieloma kątami za pomocą dronów, aby ujawnić wszelkie usterki lub wady i zająć się nimi w odpowiednim czasie.

  • Poważne usterki często wymagają natychmiastowej naprawy, a ręczne kontrole mogą powodować opóźnienia w naprawach, które prowadzą do strat.

  • Personel kontrolny musi ręcznie wyszukiwać usterki i może być ograniczony dostępnością aktywów i dostępnych narzędzi.

  Drony przeprowadzają inspekcje usterek

  • Drony zapewniają perspektywę powietrzną, która pozwala uchwycić krytyczne informacje niezależnie od środowiska, umożliwiając zespołom inspekcyjnym szybkie działanie i minimalizację strat.

  • Drony startują w ciągu kilku minut i nie są ograniczone ścisłymi wymogami dotyczącymi ustawień, co pozwala zespołom na dokładne zlokalizowanie wszelkich usterek.
 • Inspekcja nocna

  Przeprowadzaj inspekcje w warunkach słabego oświetlenia lub w nocy za pomocą drona wyposażonego w kamerę night vision.

  • Kontrole często nie mogą odbywać się w warunkach słabej widoczności, a personel może być narażony na większe ryzyko podczas kontroli w nocy.

  Drony przeprowadzają inspekcje w nocy lub przy słabym oświetleniu

  • Drony wyposażone w czujniki termiczne lub night vision i mogą identyfikować zagrożenia nawet w warunkach słabego oświetlenia lub w nocy.

 • Świadomość sytuacyjna misji

  Zapewnia dowódcom operacji dokładny wgląd w czasie rzeczywistym w przebieg misji, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji. Wykorzystaj naszą Hybrydową Platformę Dronową Prometheus H2, wyposażoną w profesjonalne kamery, czujniki termiczne i night vision do bardziej efektywnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, pomagając zespołom technicznym przejąć inicjatywę dzięki lepszej świadomości sytuacyjnej.

  • Bez kompleksowych danych o misji, zespoły naziemne zmagają się z martwymi punktami i są narażone na niepotrzebne ryzyko.

  • Niedostateczna znajomość sytuacji utrudnia efektywny przydział zasobów w celu maksymalizacji bezpieczeństwa i minimalizacji czasu reakcji.

  Drony zwiększają świadomość sytuacyjną misji

  • Dron pozwala szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia i uzyskać natychmiastowy wgląd z powietrza.

  • Unoszenie się nad rozgrywającą się misją i przesyłane na żywo aktualizacje bezpośrednio do centrów dowodzenia.

  • Synchronizacja zespołów, eliminacja niepewności i pewność podejmowania decyzji.
 • Zachowanie bezpiecznej odległości

  Ważne jest opanowanie miejsca inspekcji. Gromadzenie danych na temat zasobów energetycznych i otaczającego terenu jest kluczowe dla zminimalizowania ryzyka dla zespołów nadzorujących, przy jednoczesnej optymalizacji zasobów i zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników.

  Obrazowanie z powietrza z użyciem HPD Prometheus H2 wraz z dedykowanymi akcesoriami może pomóc w zidentyfikowaniu lokalizacji uszkodzonego zasobu, a następnie ocenić poziom ryzyka, gdy miejsce wystąpienia problemu musi być skanowane z odległości ze względów bezpieczeństwa lub trudnego otoczenia.

  W trakcie operacji istnieje wiele krytycznych informacji, które można połączyć za pomocą obrazów i danych z drona. Na przykład określenie poziomu roślinności kolidujacej z zasobami energetycznymi na danym obszarze, dokładnej lokalizacji kolizji i tego, czy wymagana jest natychmiastowa reakcja służb utrzymania sieci.

  Takie informacje zwiększają skuteczność działań operacyjnych jednostek technicznych i współpracujących z nią innych zespołów.
  Podobne rozwiązania
  dla infrastruktury krytycznej