Rozwiązania dla Wojsk Obrony Terytorialnej

Nasze rozwiązania w zakresie dronów zapewniają zdalną wizualizację niebezpiecznego obszaru, aby dostarczyć Wojskom Obrony Terytorialnej krytycznych informacji o sytuacji.

Nasze rozwiązania pozwalają żołnierzom na działanie z większą pewnością i lepszą świadomością sytuacyjną.
Wojska obrony terytorialnej

Kluczowe korzyści dla Wojsk Obrony Terytorialnej

Świadomość sytuacyjna misji

Zapewnienie dowódcom operacji dokładny wgląd w czasie rzeczywistym w przebieg misji, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji. Wykorzystaj naszą Hybrydową Platformę Dronową Prometheus H2, wyposażoną doskonałe kamery i czujniki termiczne do bardziej efektywnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, pomagając kierującym misją przejąć inicjatywę dzięki lepszej świadomości sytuacyjnej.

  • Bez kompleksowych danych o misji, zespoły naziemne zmagają się z martwymi punktami i są narażone na niepotrzebne ryzyko.

  • Dużym wyzwaniem jest niedostateczna znajomość sytuacji, co utrudnia efektywny przydział zasobów w celu maksymalizacji bezpieczeństwa i minimalizacji czasu reakcji.

  Drony zwiększają świadomość sytuacyjną misji

  • Dron pozwala szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia i uzyskać natychmiastowy wgląd z powietrza.

  • Dron unosi się nad rozgrywającą się misją do 5h i przesyła na żywo aktualny podgląd bezpośrednio do centrów dowodzenia.

  • Synchronizacja zespołów, eliminacja niepewności i dużo większa pewność przy podejmowaniu kluczowych decyzji.
 • Zachowanie bezpiecznej odległości

  Ważne jest opanowanie miejsca operacji wojskowej

  Gromadzenie danych wywiadowczych na temat terenu i ruchów wojsk lub cywilów jest kluczowe dla zminimalizowania ryzyka dla ludzi i mienia, przy jednoczesnej maksymalizacji bezpieczeństwa żołnierzy.

  Drony zwiększają skuteczność działań Wojsk Obrony Terytorialnej


  Obrazowanie z powietrza z użyciem HPD Prometheus H2 wraz z dedykowanymi akcesoriami może pomóc w zidentyfikowaniu lokalizacji obcych wojsk i cywilów, a następnie ocenić poziom ryzyka, jeśli miejsce operacji musi być skanowane z odległości ze względów bezpieczeństwa lub taktycznych.

  W trakcie operacji istnieje wiele krytycznych informacji, które można połączyć za pomocą obrazów i danych z drona. Na przykład określenie obecności cywilów na danym obszarze, dokładnej lokalizacji i liczebności obcych wojsk i tego, jak są one uzbrojone – a nawet dostrzeżenie drogi przegrupowania lub pojazdów w pobliżu.

  Takie informacje zwiększają skuteczność działań operacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej i współpracujących z nimi innych służb.
  Podobne rozwiązania dla sektora bezpieczeństwa