Rozwiązania dla sieci kolejowych

Nasze rozwiązania dronowe mogą być wykorzystane do szybkiego mapowania i inspekji krytycznej infrastruktury kolejowej.

Korzystając z precyzyjnych map, obrazów i wideo pracownicy tego sektora mogą uzyskać szczegółowy obraz kluczowych elementów sieci kolejowych, przy jednoczesnej optymalizacji zasobów i zachowaniu bezpieczeństwa.
Koleje

Kluczowe korzyści
dla sektora koleii

Zarządzanie integralnością sieci kolejowej

Przeprowadzanie częstych inspekcji na żądanie w celu monitorowania bezpieczeństwa, niezawodności i integralności sieci kolejowej i powiązanej z nią sieci trakcyjnej, co poprawia wydajność i eliminuje ryzyko awarii.

  • Sieci trakcyjne rozciągają się na dużych odległościach, do których dostęp może być utrudniony, a ręczne kontrole mogą być czasochłonne lub wręcz fizycznie niemożliwe

  • Usterki związane z zagrożeniami znajdującymi się na wysokości – mogą zostać przeoczone podczas obserwacji wyłącznie z ziemi.

  Drony pomagają zarządzać integralnością sieci kolejowych

  • Drony mogą wystartować w ciągu kilku minut, pokrywając duże obszary podczas każdego lotu, dostarczając efektywnie użytecznych informacji.

  • Drony pomagają identyfikować zagrożenia dla integralności elementów sieci kolejowych i trakcji elektrycznej i informować o działaniach podejmowanych w odpowiedzi na nie, dostarczając danych z bliska, jak również kompleksowych przeglądów.

 • Szczegółowa inspekcja

  Dzięki dronom można uzyskać znormalizowane dane z automatycznych inspekcji, które dokładnie identyfikują usterki.

  • Personel kontrolujący musi zbadać i prześwietlić wszystkie elementy słupa i trakcji, co jest bardzo wymagające i pracochłonne.

  • Tradycyjne inspekcje nie są w stanie stworzyć ustrukturyzowanych, standardowych danych, które mogą być wykorzystane do automatycznego wykrywania usterek.

  Drony przeprowadzają szczegółowe inspekcje

  • Zautomatyzowane trasy lotów mogą być precyzyjnie zaprogramowane w celu przeprowadzenia inspekcji wysoko położonych obiektów, tworząc szczegółowe chmury punktów 3D bez ryzyka dla bezpieczeństwa operatorów.

  • Drony są łatwe w obsłudze, co umożliwia zespołom kontrolnym uzyskanie wysokiej jakości danych przy podstawowym przeszkoleniu, przy jednoczesnej standaryzacji danych wyjściowych i usprawnieniu procesów.

  • Procesy inspekcji są zamknięte, co zapewnia integralność danych
 • Inspekcja termiczna

  Uzyskiwanie odczytów temperatury zasobów w czasie rzeczywistym za pomocą dronów wyposażonych w czujniki termiczne w celu natychmiastowej identyfikacji nieprawidłowości.

  • Sprzęt do inspekcji termicznej na ziemi nie może dać wglądu w stan wysokich lub niedostępnych konstrukcji.

  • Inspekcje termiczne z użyciem śmigłowców są zbyt kosztowne, aby można je było przeprowadzać na skalę masową, a długi czas przygotowania do lotu spowalnia działania ratownicze.

  Drony wspierają inspekcję termiczną

  • Drony mogą uchwycić obiekt pod wieloma kątami i są łatwe w obsłudze, dzięki czemu nie przeoczą kluczowych szczegółów.

  • Drony są łatwe w obsłudze, startują w ciągu kilku minut i nie są ograniczone ścisłymi wymogami dotyczącymi konfiguracji, co umożliwia szybką reakcję.

  • Zespoły mogą uzyskać wizualne i w czasie rzeczywistym odczyty temperatury na wszystkich częściach aktywów, aby szybko zidentyfikować problemy i zająć się nimi.
 • Naprawa uszkodzeń

  Drony pomagają szybko uchwyć stan wybranego węzła sieci kolejowej, pod wieloma kątami za pomocą specjalistycznych kamer, aby ujawnić wszelkie usterki lub wady i zająć się nimi w szybkim czasie.

  • Poważne usterki często wymagają natychmiastowej naprawy, a ręczne kontrole mogą powodować opóźnienia w naprawach, które prowadzą do strat.

  • Personel kontrolny musi ręcznie wyszukiwać usterki i może być ograniczony dostępnością aktywów i dostępnych narzędzi.

  Drony wspierają usuwanie usterek

  • Drony zapewniają perspektywę powietrzną, która pozwala uchwycić krytyczne informacje niezależnie od otoczenia i środowiska, umożliwiając zespołom szybkie działanie i minimalizując straty.

  • Drony są łatwe w obsłudze, startują w ciągu kilku minut, mogą się utrzymywac w powietrzu przez dłuższy czas (dron H2 Prometheus do 5 godzin) i nie są ograniczone ścisłymi wymogami dotyczącymi ustawień, co pozwala zespołom na dokładne zlokalizowanie i naprawę wszelkich usterek.
 • Podobne rozwiązania
  dla infrastruktury krytycznej