Rozwiązania dla infrastruktury drogowej

Nasze rozwiązania dronowe mogą być wykorzystane do szybkiego mapowania i inspekji krytycznej infrastruktury drogowej.

Korzystając z precyzyjnych map, obrazów i wideo pracownicy tego sektora mogą uzyskać szczegółowy obraz kluczowych zasobów drogowych, przy jednoczesnej optymalizacji narzędzi i zachowaniu bezpieczeństwa.
Drogi

Kluczowe korzyści dla infrastruktury drogowej

Planowanie i projektowanie budowy

Mapowanie dużych obszarów roboczych w celu pozyskania szczegółowych, precyzyjnych danych za pomocą dronów. Mapy 2D i modele 3D pomagają zespołom w optymalizacji planowania i projektowania projektów.

  • Brak precyzyjnych danych o położeniu utrudnia wyrównanie projektów BIM, map wektorowych dróg i zdjęć satelitarnych, co kosztuje czas i pracę.

  • Projekty 2D nie są w stanie zobrazować informacji przestrzennych wymaganych do pełnej wizualizacji projektu.

  Drony usprawniają planowanie
  i projektowanie drogi

  • Tworzenie modeli 3D z dokładnymi danymi pozycjonowania, które mogą być łatwo dopasowane do modeli BIM w celu wizualizacji projektów.

  • Projekty mogą być optymalizowane przy użyciu stworzonych przez drony modeli 3D, które są kompatybilne z różnymi programami GIS.

 • Monitorowanie postępów

  Rozwiązania dronowe, wraz z oprogramowaniem do łączenia obrazów i modelowania 3D, pomagają zespołom w pełni informować o postępach prac i przydziale zasobów – utrzymując projekty na czas i zgodnie z planem.

  • Trudno jest śledzić projekty budowy obiektów drogowych, które są rozciągnięte na dużych odcinkach i angażują wiele zespołów.

  • Kamery zamontowane na stałe w miejscu budowy nie są w stanie objąć szczegółowo całego terenu, przez co nie są w stanie uchwycić krytycznych informacji o postępie prac.

  • Duża ilość materiału wideo może zagłuszyć krytyczne szczegóły, utrudniając śledzenie poszczególnych obszarów projektu.

  Drony pomagają monitorować postępy przy budowie drogi

  • Drony mogą tworzyć na żądanie dokładne mapy 2D i modele 3D terenu.

  • Modele 3D mogą być wykorzystywane do śledzenia dynamicznych zmian lub postępów dzień po dniu.

 • Zbieranie danych

  Zbieraj dokładne dane obejmujące duże obszary za pomocą różnych czujników i oprogramowania.

  • Projekty budowlane związane z drogami zazwyczaj obejmują duże odległości, co sprawia, że pomiary terenu i zbieranie ogólnych danych jest trudne i nieefektywne przy użyciu narzędzi ręcznych, uruchamianych z ziemi.

  • Eksploracja zasobów wymaga ciągłego strumienia danych o dużym obszarze, a brak terminowego uzyskania statusu sprzętu może skutkować niedokładnymi danymi i w konsekwencji opóźnieniami w realizacji projektów.

  Drony usprawniają zbieranie danych przy budowie i utrzymaniu drogi

  • Mogą długo utrzymywać się w powietrzu, dostarczając dane o dużych obszarach w efektywny sposób.

  • Wykorzystuje się je tak często, jak to konieczne, aby monitorować stan sprzętu budowlanego, zasobów oraz stanu zużycia surowców i tym samym zapewnić dokładność i integralność danych zbieranych w centrum zarządzania.

 • Pomiary topograficzne

  Szybkie mapowanie i modelowanie dużych obszarów za pomocą dronów, aby uzyskać dane do dokładnych modeli 2D i 3D.

  • Gdy wymagana jest duża ilość pracy w terenie, angażująca wiele zespołów i interesariuszy. Koszty projektu są wysokie, a harmonogramy długie.

  • Projekty są często opóźnione z powodu nieefektywnych metod zbierania danych.

  • Dane konturowe nie są częścią standardowej dokumentacji, co powoduje trudności w wizualizacji danych.

  Drony usprawniają zbieranie danych typograficznych przy budowie drogi

  • Generowanie mapy w skali 1:500 bez użycia GCP, spełniając jednocześnie wymagania dotyczące dokładności na poziomie centymetrów.

  • Duża wydajność zbierania i przetwarzania danych nawet 10-krotnie szybciej, sprawnie uzyskując wyniki i skracając cykl prowadzenia projektu.

  • Uzyskanie standardowych danych wyjściowych takich, jak DOM, DSM, modele rzeczywistości 3D i inne. Eksport danych w formatach: geoTIFF, LAZ, GeoJSON, CSV i PDF.

 • Podobne rozwiązania
  dla infrastruktury krytycznej