Rozwiązania dla budownictwa

Nasze rozwiązania dronowe mogą być wykorzystane do szybkiego mapowania i innych pomiarów w budownictwie.

Korzystając z map 3D, obrazów lub lotniczych chmur punktów LiDAR, pracownicy tego sektora mogą uzyskać szczegółowy obraz kluczowych znacznych obszarów przy jednoczesnej optymalizacji zasobów i zachowaniu bezpieczeństwa.
Budownictwo

Kluczowe korzyści dla budownictwa

Planowanie i projektowanie budowy

Mapowanie dużych obszarów roboczych w celu pozyskania szczegółowych, precyzyjnych danych za pomocą dronów. Mapy 2D i modele 3D pomagają zespołom w optymalizacji planowania i projektowania projektów budowlanych.

  • Brak precyzyjnych danych o położeniu utrudnia wyrównanie projektów BIM, map wektorowych budów i zdjęć satelitarnych, co kosztuje czas i pracę.

  • Projekty 2D nie są w stanie zobrazować informacji przestrzennych wymaganych do pełnej wizualizacji projektu.

  Drony usprawniają planowanie i projektowanie na budowach

  • Tworzenie modeli 3D z dokładnymi danymi pozycjonowania, które mogą być łatwo dopasowane do modeli BIM w celu wizualizacji obszaru budowy.

  • Projekty mogą być optymalizowane przy użyciu stworzonych przez drony modeli 3D, które są kompatybilne z różnymi programami GIS.

 • Monitorowanie postępów

  Rozwiązania dronowe, wraz z oprogramowaniem do łączenia obrazów i modelowania 3D, pomagają zespołom w pełni informować o postępach prac i przydziale zasobów – utrzymując projekty na czas i zgodnie z planem.

  • Trudno jest śledzić postęp prac dużej budowy, które są rozciągnięte na rozległych obszarach i angażują wiele zespołów.

  • Kamery zamontowane na stałe w miejscu budowy nie są w stanie objąć szczegółowo całego terenu, przez co nie są w stanie uchwycić krytycznych informacji o postępie prac.

  • Duża ilość materiału wideo może zagłuszyć krytyczne szczegóły, utrudniając śledzenie poszczególnych obszarów projektu.

  Drony pomagają monitorować postępy na placu budowy

  • Drony mogą tworzyć na żądanie dokładne mapy 2D i modele 3D terenu budowy.

  • Modele 3D mogą być wykorzystywane do śledzenia dynamicznych zmian lub postępów dzień po dniu.

 • Zbieranie danych

  Zbieraj dokładne dane obejmujące duże obszary za pomocą różnych czujników i oprogramowania.

  • Projekty budowlane związane z drogami zazwyczaj obejmują duże obszary, co sprawia, że pomiary terenu i zbieranie ogólnych danych jest trudne i nieefektywne przy użyciu narzędzi ręcznych, uruchamianych z ziemi.

  • Eksploracja zasobów wymaga ciągłego strumienia danych o dużym obszarze, a brak terminowego uzyskania statusu sprzętu może skutkować niedokładnymi danymi i w konsekwencji opóźnieniami w realizacji projektów budowalanych.

  Drony usprawniają zbieranie danych na placu budowy i późniejszym utrzymaniu

  • Drony są elastyczne i jednocześnie potężne. Mogą długo utrzymywać się w powietrzu, dostarczając dane o dużych obszarach w efektywny sposób.

  • Wykorzystuje się je tak często, jak to konieczne, aby monitorować stan sprzętu budowlanego, zasobów oraz stanu zużycia surowców i tym samym zapewnić dokładność i integralność danych zbieranych w centrum zarządzania.

 • Podobne rozwiązania
  dla inżynierii