Rozwiązania dla leśnictwa

Nasze rozwiązania dronowe mogą być wykorzystane do szybkiego mapowania i innych pomiarów w leśnictwie.

Korzystając z map 3D, obrazów fotogrametrycznych, multispktralnych lub lotniczych chmur punktów LiDAR, służby leśne mogą uzyskać szczegółowy obraz znacznych obszarów leśnych, przy jednoczesnej optymalizacji zasobów i zachowaniu bezpieczeństwa.
Leśnictwo

Kluczowe korzyści dla leśnictwa

Kolejnym z obszarów, w którym drony odgrywają kluczową rolę zarządzaniu zasobów i organizacji pracy, jest gospodarka leśna. Bezzałogowe statki powietrzne zapewniają wiele korzyści, takich jak możliwość szybkiego pokrycia dużych obszarów i przechwytywania obrazów i filmów o wysokiej rozdzielczości, które można wykorzystać w gospodarce leśnej.

Drony mogą być wykorzystywane do różnych zadań w tym do mapowania i pomiarów, monitorowania stanu zdrowia lasów, pomocy w walce z pożarami oraz do nadzoru w celu zapobiegania nielegalnemu pozyskiwaniu drewna i innym działaniom przestępczym.

Można je również wykorzystywać do obserwacji i śledzenia dzikich zwierząt oraz do pomocy w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych. Wykorzystanie dronów w gospodarce leśnej wciąż się rozwija, ale wyniki są obiecujące, a zastosowania będą rosły w miarę jak technologia będzie coraz bardziej zaawansowana i dostępna.

Szybsze pozyskiwanie danych
i redukcja kosztów

Drony są bardzo elastyczne, jeśli chodzi o gotowość do lotu, co daje im wyraźną przewagę nad tradycyjnymi metodami zbierania danych z powietrza. Można je łatwo rozmieścić i pozyskiwać dane znacznie szybciej niż w przypadku załogowych samolotów, helikopterów lub satelitów, bez uszczerbku dla dokładności danych.

Drony mogą pomóc zmniejszyć czas i koszty związane z prowadzeniem badań leśnych i zarządzaniem zasobami leśnymi. Mogą również pomóc w identyfikacji obszarów, które wymagają uwagi i mogą dostarczać w czasie rzeczywistym informacji o stanie zdrowia drzew i wszelkiej innej roślinności. Wczesne rozpoznanie wszelkich problemów ze zdrowiem drzew daje specjalistom z dziedziny leśnictwa więcej czasu na zaplanowanie działań i naprawienie sytuacji.

Niezależnie od tego, czy chodzi o znalezienie choroby spowodowanej przez szkodniki, zidentyfikowanie zanieczyszczenia gleby, śledzenie pożaru lub nadzór nad wszelkimi nielegalnymi działaniami, dron może być wyposażony w kamery multispektralne lub termowizyjne, które umożliwiają łatwiejszą identyfikację tych problemów bez kosztów związanych z wynajęciem samolotu lub helikoptera.

Zwiększone bezpieczeństwo

Lasy mogą być trudne do poruszania się pieszo, teren jest nierówny, trudno dostępny i może być niebezpieczny, a w przypadku pożaru lasu lub innej katastrofy wręcz niebezpieczny i dlatego jeszcze bardziej niebezpieczne jest badanie i zbieranie danych na ziemi.

Wyzwania związane ze zbieraniem danych drony zapewniają znacznie bezpieczniejszy sposób zbierania danych z powietrza, prowadzenia misji obserwacyjnych oraz prowadzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych w lasach i obszarach zalesionych.

Ponieważ drony są łatwiejsze w pilotażu, można je bardzo szybko uruchomić, a zaprogramowane misje autonomiczne mogą być przeprowadzane bardziej regularnie bez narażania pracowników leśnych na ryzyko.

Większa elastyczność

Drony oferują większą elastyczność, jeśli chodzi o planowanie działań, a także możliwość swobodnego poruszania się po danym obszarze. Dzięki temu są łatwiejsze w użyciu niż tradycyjne pojazdy do codziennego zarządzania zasobami leśnymi.

Zmniejszone zużycie paliwa

Kolejną korzyścią z używania dronów jest ich niewielkie zużycie paliwa, to nie tylko pomaga w walce ze zmianami klimatycznymi, ale także zmniejsza zapotrzebowanie na małe, załogowe samoloty, które są bardzo drogie w eksploatacji i zużywają dużo paliwa lotniczego.

Dane przestrzenne i mapowanie

Drony są obecnie wykorzystywane w leśnictwie, aby pomóc w zarządzaniu lasami i monitorowaniu zdrowia drzew. Są one również używane do mapowania krajobrazów, mierzenia gęstości lasów i zbierania danych na temat cech drzew.

Jednym z głównych powodów, dla których drony są tak dobrym narzędziem dla leśnictwa jest to, że pozwalają na precyzję i dokładność, jeśli chodzi o dane przestrzenne. Dzieje się tak dlatego, że drony mogą latać bardzo nisko nad ziemią i wykonywać zdjęcia i filmy o wysokiej rozdzielczości, które są idealne do celów mapowania.

Drony są również skuteczne w gromadzeniu danych dotyczących cech drzew, takich jak wysokość, średnica, wiek i lokalizacja. Są to informacje przydatne do monitorowania stanu zdrowia lasu i podejmowania świadomych decyzji o sposobie zarządzania nim.

Walka z pożarami i innymi zagrożeniami

Drony są również wykorzystywane do pomocy w walce z pożarami lasów, mogą być używane do zbierania danych o rozprzestrzenianiu się ognia, jego intensywności, gdzie należy przeznaczyć więcej zasobów i do znalezienia osób. Drony są również wykorzystywane do przeprowadzania kontrolowanych wypaleń, aby zmniejszyć wpływ pożarów lasów i zatrzymać ich rozprzestrzenianie się.

Zapobieganie kradzieżom
i innym przestępstwom

Drony mogą być również wykorzystywane do celów nadzoru i bezpieczeństwa. Są używane do monitorowania nielegalnej działalności, takiej jak nielegalne pozyskiwanie drewna i lokalizowanie przestępców lub zagubionych osób.

Innym pojawiającym się zastosowaniem dronów w leśnictwie i rolnictwie jest wysiewanie nasion, drony są wykorzystywane do przeciwdziałania skutkom wylesiania poprzez sadzenie nasion w znacznie szybszym tempie niż można to zrobić ręcznie. Pomoże to w ograniczeniu skutków zmian klimatycznych i pozwoli specjalistom od leśnictwa na ponowne zalesianie znacznie szybciej i na większą skalę.

Dron H2 dedykowany dla sektora leśnictwa

Drony profesjonalne takie, jak Prometheus H2 mają dużo większy zasięg i czas lotu, w porównaniu do typowych rozwiązań konsumenckich. Ma to oczywiste zalety takie, jak możliwość pokrycia większego terenu, w tym dla operacji bez linii widzenia (BVLOS).

Drony oferowane przez Prometheus mogą być wyposażone w wysokiej rozdzielczości kamerę RGB lub kamerę termowizyjną. Kamera termowizyjna dla leśnictwa jest bardzo istotna, w szczególności przy identyfikacji wszelkich problemów ze zdrowiem drzew i pozostałej flory leśnej, jak również do zlokalizowania gorących punktów w przypadku pożarów lasów i zlokalizowania zaginionych osób przy poszukiwaniach i akcjach ratowniczych.
Podobne rozwiązania