Rozwiązania dla ochrony
środowiska naturalnego
Nasze rozwiązania dronowe mogą być wykorzystane do szybkiego mapowania i innych pomiarów na potrzeby ochrony środowiska. Korzystając z map 3D lub lotniczych chmur punktów LiDAR, pracownicy tego sektora mogą uzyskać szczegółowy obraz kluczowych znacznych obszarów przy jednoczesnej optymalizacji zasobów i zachowaniu bezpieczeństwa.

Drony umożliwiają prowadzenie na dużą skalę szczegółowych badań zasobów naturalnych, dostarczając dokładnych map i modeli, a także danych telemetrycznych.
Ochrona środowiska

Kluczowe korzyści dla ochrony środowiska

Zarządzanie zasobami leśnymi

Wykorzystaj drony z czujnikami wizualnymi o wysokiej rozdzielczości i czujnikami wielospektralnymi do mapowania lasów, pobierania próbek roślinności lub monitorowania i zarządzania zdrowiem lasów i dzikiej przyrody.

  • Piesze mapowanie silnie zarośniętych, często górskich obszarów jest czasochłonne, kosztowne i niebezpieczne dla pracowników służ leśnych.

  • Zebrane dane mogą być ograniczone zarówno pod względem zakresu, jak i skali, co utrudnia tworzenie kompleksowych profili, które mogą być udostępniane różnym zespołom.

  Drony pomagają w zarządzaniu zasobami leślnymi

  • Szybki start i przelot nad lasami i innymi miejscami, aby przechwycić dane za pomocą zautomatyzowanych misji lotniczych, zmniejszając koszty i skracając czas pracy w terenie.

  • Zdjęcia lotnicze pomagają sklasyfikować drzewostan, badać stan wegetacji, przemieszczanie się i liczebność fauny, jak również zasobów ściętego drzewa.

 • Zarządzanie zasobami wodnymi

  Mapowanie obszarów wokół wód powierzchniowych, ujść i innych miejsc za pomocą dronów, aby uzyskać dane na żądanie, co ułatwia zarządzanie zasobami i monitorowanie zgodności na dużych obszarach.

  • Mapowanie wód powierzchniowych wymaga długich godzin i wielu osób, a środowisko może być trudno dostępne na piechotę.

  • Dane satelitarne są drogie i nie mogą być udostępniane na żądanie, a rozdzielczość i dokładność danych jest słaba.

  Jak drony pomagają w zarządzaniu zasobami wodnymi

  • Szybkie starty i przeloty nad rzekami, jeziorami i zbiornikami wodnymi umożliwiają zbieranie danych za pomocą automatycznych lotów, redukując koszty i skracają czas pracy w terenie.

  • Zdjęcia lotnicze pomagają sklasyfikować zbiorniki wodne, oszacować zasięg wody i monitorować ścieki.

 • Podobne rozwiązania
  dla inżynierii