Rozwiązania dla geodezji

Nasze rozwiązania dronowe mogą być wykorzystane do szybkiego mapowania i innych pomiarów w geodezji. Korzystając z map 3D lub lotniczych chmur punktów LiDAR, pracownicy tego sektora mogą uzyskać szczegółowy obraz kluczowych znacznych obszarów przy jednoczesnej optymalizacji zasobów i zachowaniu bezpieczeństwa.

Rozwiązania dronowe szybko zbierają dokładne, oznaczone geograficznie dane, podczas gdy oprogramowanie fotogrametryczne przetwarza te dane, aby dostarczyć standardowe dane wyjściowe.
Geodezja

Kluczowe korzyści dla geodezji

Geodezja katastralna

Zwiększenie wydajności zbierania danych, poprzez szybkie tworzenie modeli rzeczywistości obejmujące działki i załączniki, korzystając z rozwiązań dronowych o wysokiej dokładności.

 • Praca w terenie wymaga wielu zespołów, które poświęcają wiele godzin pracy, wydłużając harmonogram projektu i ponosząc wyższe koszty.

 • Trudno jest zwizualizować nieruchomość lub daną działkę przy użyciu tradycyjnych wyników pomiarów, takich jak mapy wektorowe.

Drony poprawiają jakość pomiarów katastralnych

 • Generowanie map w skali 1:500 bez użycia GCP, spełniając jednocześnie wymagania dotyczące dokładności na poziomie centymetrów.

 • Duża wydajność zbierania i przetwarzania danych nawet 10-krotnie szybciej, sprawnie uzyskując wyniki i skracając cykl prowadzenia projektu.

 • Uzyskanie standardowych danych wyjściowych, takich jak DOM, DSM, modele rzeczywistości 3D i inne. Eksport danych w formatach: geoTIFF, LAZ, GeoJSON, CSV i PDF.

Pokrycie i zmiana użytkowania terenu

Generowanie ortfotomozaiki 2D w czasie rzeczywistym, aby zespoły mogły natychmiast wizualizować pokrycie terenu i identyfikować wszelkie zmiany.

  • Dane satelitarne są drogie i nie mogą być dostępne na żądanie, a rozdzielczość i dokładność danych jest słaba.

  • Praca w terenie z wykorzystaniem tachimetrów i ręcznych urządzeń RTK jest powolna i nieefektywna. Zbieranie użytecznych danych jest trudne w odległych miejscach lub w miejscach z przeszkodami.

  Drony pomagają w zarządzaniu zmianą pokrycia i użytkowania terenu

  • Szybka wizualizacja wyników pomiarów z powietrza za pomocą ortofotomozaiki 2D w czasie rzeczywistym lub generowanie dokładnych map o wysokiej rozdzielczości w post-processingu.

  • Znaczne zmniejszenie kosztów, korzystając z bardzo efektywnych rozwiązań w zakresie dronów i oprogramowania, które automatyzują zbieranie i przetwarzanie danych.

  • Przechowywanie cyfrowych zapisów w bezpiecznej chmurze danych w połączeniu z systemami wewnętrznymi. Dane mogą być łatwo wykorzystane do regularnych porównań pokrycia terenu, dzięki czemu zespoły mogą dynamicznie monitorować zmiany.

 • Pomiary topograficzne

  Szybkie mapowanie i modelowanie dużych obszarów za pomocą dronów, aby uzyskać dane do dokładnych modeli 2D i 3D.

  • Wymagana jest duża ilość pracy w terenie, angażująca wiele zespołów i interesariuszy. Koszty projektu są wysokie, a harmonogramy długie.

  • Projekty są często opóźnione z powodu nieefektywnych metod zbierania danych.

  • Dane konturowe nie są częścią standardowej dokumentacji, co powoduje trudności w wizualizacji danych.

  Drony usprawniają zbieranie danych typograficznych

  • Generowanie mapy w skali 1:500 bez użycia GCP, spełniając jednocześnie wymagania dotyczące dokładności na poziomie centymetrów.

  • Duża wydajność zbierania i przetwarzania danych nawet 10-krotnie szybciej, sprawnie uzyskując wyniki i skracając cykl prowadzenia projektu.

  • Uzyskanie standardowych danych wyjściowych takich, jak: DOM, DSM, modele rzeczywistości 3D i inne. Eksport danych w formatach: geoTIFF, LAZ, GeoJSON, CSV i PDF.

 • Podobne rozwiązania
  dla inżynierii