Rozwiązania dla ratownictwa górskiego

Nasze rozwiązania dronowe mogą być wykorzystane do szybkiego mapowania obszarów objętym akcją ratowniczą w górach. Korzystając z map, obrazów i wideo, jednostki ratownictwa górskiego mogą uzyskać szczegółowy obraz miejsca zdarzenia przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa ratowników.
Ratownictwo górskie

Kluczowe korzyści dla jednostek ratowniczych

Poszukiwania i ratownictwo

Skuteczne skanowanie rozległych obszarów górskich i lokalizowanie zaginionych osób dzięki cyfrowym i termicznym kamerom o wysokiej rozdzielczości.

  • Misje ratunkowe wiążą się z nieodłącznymi zagrożeniami dla ratowników, które mogą być spotęgowane przez niepełne informacje o sytuacji.

  • Zespoły ratownicze mogą być rozproszone, gdy obszary docelowe są rozległe, a teren wymagający.

  • Nocne i słabe oświetlenie utrudnia poszukiwania, co znacznie komplikuje misje ratunkowe.

  Drony wspierają poszukiwania
  i ratownictwo

  • Skanowanie rozległych obszarów i identyfikacja zagrożeń dla ofiar i ratowników za pomocą zdjęć lotniczych o wysokiej rozdzielczości.

  • Podnieś perspektywę respondentów i przenieś poszukiwania i ratownictwo na nowy poziom efektywności.

  • W nocy lub w warunkach słabego oświetlenia, wykorzystaj czujniki termiczne, aby zlokalizować zaginione osoby, które w przeciwnym razie mogłyby zostać przeoczone.
 • Reagowanie na katastrofy

  Przeloty nad obszarami dotkniętymi katastrofą, np. po zejściu lawiny, dokumentacja uszkodzenia infrastruktury i mienia oraz optymalizacja działań pomocowych.

  • W następstwie katastrofy, kiedy każda chwila ma znaczenie, skomplikowany teren i środowisko mogą opóźnić czas reakcji.

  • Obszary dotknięte katastrofą stanowią zagrożenie dla ofiar i ekip ratunkowych, co może być spotęgowane przez brak jasnych informacji i komunikacji.

  • Działania pomocowe i ustalanie priorytetów mogą być utrudnione przez niepełną perspektywę dotkniętego obszaru.

  Drony pomagają w reagowaniu na katastrofy

  • Przelot nad przeszkodami i zagrożeniami, natychmiastowe uzyskanie perspektywy i rozpoczęcie udzielenia pomocy.

  • Widok z powietrza może pomóc w kierowaniu zespołami naziemnymi, ułatwić komunikację i zsynchronizować działania ratownicze.

  • Szybkie modelowanie 2D i 3D obszarów dotkniętych katastrofą może stworzyć mapy, które pomogą w prowadzeniu działań pomocowych w przyszłości.
 • Świadomość sytuacyjna misji

  Zapewnia dowódcom operacji dokładny wgląd w czasie rzeczywistym w przebieg misji, umożliwiając podejmowanie pewnych decyzji. Wykorzystaj naszą Hybrydową Platformę Dronową Prometheus H2, wyposażoną w profesjonalne kamery i czujniki termiczne do bardziej efektywnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, pomagając ratownikom przejąć inicjatywę dzięki lepszej świadomości sytuacyjnej.

  • Bez kompleksowych danych o misji, zespoły naziemne zmagają się z martwymi punktami i są narażone na niepotrzebne ryzyko.

  • Niedostateczna znajomość sytuacji utrudnia efektywny przydział zasobów w celu maksymalizacji bezpieczeństwa i minimalizacji czasu reakcji.

  Drony zwiększają świadomość sytuacyjną misji

  • Dron pozwala szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia i uzyskać natychmiastowy wgląd z powietrza.

  • Unoszenie się nad rozgrywającą się misją i przesyłanie na żywo aktualizacji bezpośrednio do centrów dowodzenia.

  • Synchronizacja zespołów, eliminacja niepewności i pewność podejmowania decyzji.
 • Zachowanie bezpiecznej odległości

  Ważne jest szybkie i sprawne opanowanie miejsca katastrofy lub innego zdarzenia o charakterze masowym. Gromadzenie danych wywiadowczych na temat terenu i ruchów ludzi jest kluczowe dla zminimalizowania ryzyka, przy jednoczesnej maksymalizacji bezpieczeństwa służb ratowniczych.

  Drony zwiększają skuteczność jednostek ratownictwa górskiego


  Obrazowanie z powietrza z użyciem HPD Prometheus H2 wraz z dedykowanymi akcesoriami może pomóc w zidentyfikowaniu lokalizacji osób i mienia, a następnie ocenić poziom ryzyka, jeśli miejsce zdarzenia musi być skanowane z odległości ze względów bezpieczeństwa lub taktycznych.

  W trakcie operacji istnieje wiele krytycznych informacji, które można połączyć za pomocą obrazów i danych z drona. Na przykład określenie obecności cywilów na danym obszarze, dokładnej lokalizacji osób i tego, w jakim stopniu są one zagrożone – a nawet dostrzeżenie drogi ewakuacji lub pojazdów w pobliżu.

  Takie informacje zwiększają skuteczność działań operacyjnych jednostek Ratownictwa górskiego i współpracujących z nią innych służb.
  Podobne rozwiązania dla sektora ratownictwa