Modele H2
  • Inspector

  • Ranger

  • Protector

  • Enterprise

Rozwiązania
szyte na miarę


Tworzymy wysokiej jakości innowacyjne rozwiązania dronowe, do profesjonalnych zastosowań w obszarach związanych z:

Bezpieczeństwo

Zaawansowane rozwiązania dronowe służące zapewnieniu bezpieczeństwa, dedykowane dla Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej i innych organów bezpieczeństwa oraz służ ratowniczych.

Inspekcja zasobów

Rozbudowane rozwiązania dronowe do inspekcji i monitorowania zasobów dla firm i służb publicznych, przydatne w budownictwie, górnictwie, rolnictwie i wielu innych sektorach.

Transformacja cyfrowa

Rozwiązania dronowe wspierające transformację cyfrową w zakresie bezpieczeństwa, procesów biznesowych, systemów IT oraz innych, kluczowych zasobów firm i instytucji.