Rozwiązania dla Straży Granicznej

Nasze rozwiązania dronowe mogą być wykorzystane do szybkiego mapowania obszarów na granicy. Korzystając z map, obrazów i wideo jednostki Straży granicznej mogą uzyskać szczegółowy obraz znacznych obszarów przygranicznych, przy jednoczesnej optymalizacji zasobów i bezpieczeństwie funkcjonariuszy.
Straż graniczna

Kluczowe korzyści dla Straży granicznej

Świadomość sytuacyjna misji

Zapewnia dowódcom jednostek Straży granicznej dokładny wgląd w czasie rzeczywistym w przebieg patrolu, umożliwiając podejmowanie szybkich i pewnych decyzji. Nasza Hybrydowa Platforma Dronowa Prometheus H2, wyposażona w profesjonalne kamery i czujniki termiczne do bardziej efektywnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, pozwala swoim użytkownikom przejąć inicjatywę dzięki lepszej świadomości sytuacyjnej.

  • Bez kompleksowych danych o misji, zespoły naziemne zmagają się z martwymi punktami i są narażone na niepotrzebne ryzyko.

  • Dużym wyzwaniem może być niedostateczna znajomość sytuacji, co utrudnia efektywny przydział zasobów w celu maksymalizacji bezpieczeństwa i minimalizacji czasu reakcji.

  Drony zwiększają świadomość sytuacyjną misji

  • Dron pozwala szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia i uzyskać natychmiastowy wgląd z powietrza.

  • Dron unosi się nad rozgrywającą się misją i przesyła na żywo aktualny podgląd bezpośrednio do centrów dowodzenia.

  • Synchronizacja zespołów, eliminacja niepewności i dużo większa pewność przy podejmowaniu kluczowych decyzji.
 • Zachowanie bezpiecznej odległości

  Ważne jest opanowanie miejsca wszelkiego rodzaju incydentów granicznych (nielegalne przekroczenie, przemyt, itp).

  Gromadzenie danych wywiadowczych na temat terenu i ruchów podejrzanych jest kluczowe dla zminimalizowania ryzyka dla ludzi i mienia, przy jednoczesnej maksymalizacji bezpieczeństwa funkcjonariuszy granicznych.

  Drony zwiększają skuteczność działań Straży granicznej


  Obrazowanie z powietrza z użyciem HPD Prometheus H2 wraz z dedykowanymi akcesoriami może pomóc w zidentyfikowaniu lokalizacji osób nielegalnie przekraczających granicę, a następnie ocenić poziom ryzyka, jeśli miejsce przestępstwa musi być skanowane z odległości ze względów bezpieczeństwa lub taktycznych.

  W trakcie operacji istnieje wiele krytycznych informacji, które można połączyć za pomocą obrazów i danych z drona. Na przykład określenie obecności cywilów na danym obszarze, dokładnej lokalizacji osób nielegalnie przekraczająych granicę i tego, czy są one uzbrojone – a nawet dostrzeżenie drogi ucieczki lub pojazdów w pobliżu.

  Takie informacje zwiększają skuteczność działań operacyjnych Straży granicznej i współpracujących z nią innych służb.
  Podobne rozwiązania dla sektora bezpieczeństwa