Kamera multispektralna AGRO

Gimbal z kamerą night vision

 • Model H2 Enterprise
  Inspector

 • FOV FOV 49.6º x 38.3º [Multispektralna]
  44.5º x 37º [Panchromatyczna]

 • Rozdzielczość Rozdzielczość 1456×1088 (1.58MP) [Multispektralna]
  2464×2056 (5.1MP) [Panchromatyczna]

 • Proporcja Proporcja 4 x 3 [Multispektralna]
  6 x 5 [Panchromatyczna]

 • GDS GSD @120m 7.7cm/px [Multispektralna] 3.98cm/px [Panchromatyczna]
  @ 60m 3.85cm/px [Multispektralna] 1.99 cm/px [Panchromatyczna]

 • Środkowe długości fal/ pasmo
  Niebieski: 475nm / 32nm
  Zielony: 560nm / 27nm
  Czerwony: 668nm / 14nm
  Red Edge: 717nm / 12nm
  NIR: 842nm / 57nm
  Panchromatyczna: 634.5nm / 463nm
  Wielkość pixela 3,45μm
  Wyjściowa głębia bitowa 12bit


5 kanałów multispektralnych
5 kanałów multispektralnych
Rozdzielczość
Rozdzielczość kanałów multispektralnych
1.6MP
Wysoka dokładność
Wysoka rozdzielczość GSD
8cm/px przy 120m AGL
Wysokiej rozdzielczości kanał panchromatyczny
Wysokiej rozdzielczości kanał panchromatyczny 5.1MP

Oferujemy rozwiązanie, dzięki któremu możemy uzyskać wyjątkowo wysoką rozdzielczość odwzorowania powierzchni terenu oraz pokrycia roślinnego. Dwukrotnie większa rozdzielczość przestrzenna i niemal 3 krotnie zwiększona szybkość zapisu danych to ogromny postęp w technologii obrazowania z pokładu naszej hybrydowej platformy dronowej Prometheus H2.

Jest to innowacyjne rozwiązaniem dla rolników wykorzystujących do produkcji roślinnej cały okres wegetacyjny, leśników gospodarujących w ekosystemach o bardzo zróżnicowanej strukturze gatunkowej i wiekowej, ogrodników i sadowników preferujących późne odmiany owoców i warzyw, naukowców branży hodowlanej, jak również specjalistów od upraw na podłożach pochodzenia organicznego. Kamera jest w stanie wykonać zdjęcia wysokiej rozdzielczości w 5 pasmach spektralnych jednocześnie wymaganych do opracowania między innymi:

 • szczegółowej mapy zawartości barwników roślinnych
 • mapy stanu zdrowotnego i fazy rozwojowej roślin
 • mapy indeksów wegetacyjnych tj. NDVI, NDRE, ENDVI, SAVI, MSI, MCARI, GDVI i in.
 • mapy pokrycia terenu przez rośliny
 • mapy wilgotności wierzchniej warstwy gleby
 • modele DSM w oparciu o gęstą chmurę punktów

Większe możliwości operacyjne kamery

Szybki procesor umożliwia wykonanie zdjęć w trakcie lotów statkami bezzałogowymi ze znacznie większą prędkością na większych niż dotąd obszarach lub na wyższym pułapie przy zachowaniu integralności danych oraz wysokiej jakości zdjęć (4 cm/pix 60 m AGL). Takie rozwiązanie otwiera nowe możliwości szczególnie dla konstrukcji hybrydowych. W badaniach naukowych i doświadczeniach z zakresu fenotypowania zwiększa wydajność podczas gromadzenia danych nad niewielkich rozmiarów powierzchniami w celu uzyskania rozdzielczości zbliżonej do tych jakie uzyskujemy skanerami roślinnymi.
Standard branżowy w zakresie jakości
i powtarzalności danych
Dzięki wysokiej rozdzielczości panchromatycznego przetwornika obrazu, kamera umożliwia uzyskanie wyższej rozdzielczości RGB i multispektralnej – 2 cm na piksel przy locie na wysokości 60 m. Dzięki ostrzejszym zdjęciom można szybciej dostrzec mniejsze problemy lub cechy i podejmować bardziej niezawodne decyzje dotyczące zarządzania w różnych przypadkach użycia.
Pięć pasm multispektralnych
po 1.6MP każde


 • Niebieski (475 nm środek, 32 nm szerokość pasma)
 • Zielony (ośrodek 560 nm, szerokość pasma 27 nm)
 • Czerwony (668 nm środek, szerokość pasma 14 nm)
 • Red edge (717 nm środek, szerokość pasma 12 nm)
 • NIR (842 nm, środek, szerokość pasma 57 nm)
Duża szybkość rejestracji

Kamera wykorzystuje CFexpress, wymienną pamięć masową o pojemności 2 TB, która umożliwia wykonanie do trzech przechwyceń na sekundę*, natychmiastową wymianę kart pomiędzy lotami oraz szybkie przesyłanie danych z karty do komputera w celu bardziej efektywnego zarządzania danymi.

*zależnie od ustawień konfiguracyjnych użytkownika
Matryca pełnoklatkowa

Matryca pełnoklatkowa pozwala na uchwycenie obrazu bez zniekształceń.
Zwiększenie dokładności
i powtarzalności danych
Skalibrowany obraz multispektralny

Każdy zestaw kamery jest dostarczany z panelem odbiciowym do kalibracji w terenie oraz z czujnikiem światła DLS2 do pomiaru natężenia napromieniowania i kąta padania promieni słonecznych. Te narzędzia do kalibracji radiometrycznej uwzględniają różne warunki pogodowe i oświetleniowe, zapewniając dokładniejsze i bardziej wiarygodne dane, które umożliwiają analizę szeregów czasowych i porównywanie wyników w czasie.
Potężne możliwości AI

Dzięki pasmu panchromatycznemu kamera umożliwia uzyskanie wysokiej rozdzielczości obrazów RGB i wielospektralnych dla aplikacji uczenia maszynowego, takich jak liczenie roślin i zaawansowane aplikacje do badania roślinności.
Zsynchronizowane przechwytywanie wysokiej jakości
obrazów RGB i multispektralnych


Jednoczesne przechwytywanie do sześciu pasm, co umożliwia uzyskanie wielu danych wyjściowych o wysokiej rozdzielczości, takich jak RGB, wskaźniki wegetacji upraw, w tym kompozycje (NDVI, NDRE, CIR) oraz panchromatyczne o wysokiej rozdzielczości.
Przypadki użycia i zastosowania
Zaprojektowane specjalnie dla UAV
i mapowania roślinności
 • Liczenie roślin

  Algorytmy liczenia roślin wymagają obrazów o wysokiej rozdzielczości. Rozwiązanie łączy kamerę panchromatyczną z 5 kamerami multispektralnymi o wysokiej rozdzielczości, co pozwala na uzyskanie wysokiej rozdzielczości obrazu RGB i multispektralnego, umożliwiając liczenie roślin nawet we wczesnych fazach wzrostu.
 • Fenotypowanie

  Ręczne pomiary cech roślin są czasochłonne. Połączenie pasm kamery umożliwia uzyskanie wielospektralnych danych wyjściowych o wysokiej rozdzielczości, co pozwala na wykrywanie zmienności na poziomie liści.
 • Mapowanie zdrowia roślin

  Wielospektralne dane wyjściowe o wysokiej rozdzielczości umożliwiają generowanie wskaźników i kompozycji, aby zobaczyć poszczególne poziomy chlorofilu w roślinach i porównać je w czasie.
 • Zarządzanie nawożeniem

  Dokładne dane wyjściowe kamery o wysokiej rozdzielczości umożliwiają łatwą identyfikację obszarów o niskiej zawartości składników odżywczych i pomagają monitorować efekty stosowania nawozów przez cały sezon oraz określać, czy, kiedy i gdzie potrzebna jest nowa aplikacja.
 • Identyfikacja chorób

  Kamera rejestruje krytyczną część widma światła dla badania roślin (712-722 nm), zwaną czerwonym pasmem krawędziowym. To właśnie w tej części widma zaczynają pojawiać się pierwsze oznaki stresu. Wykorzystując analizy wygenerowane z czerwonego pasma krawędziowego, możliwe jest wcześniejsze zidentyfikowanie choroby i szybsze działanie w celu powstrzymania jej rozprzestrzeniania się.
 • Rozróżnienie gatunków

  Niektóre różnice między gatunkami mogą nie być widoczne gołym okiem. Wielospektralne dane o wysokiej rozdzielczości pozwalają na rozróżnienie gatunków, w tym chwastów, poprzez podkreślenie takich cech jak zawartość chlorofilu, wigor i wielkość liści.
 • Zaawansowane rozpoznanie upraw

  Obrazowanie wielospektralne i RGB o wysokiej rozdzielczości zapewnia zaawansowane możliwości zwiadu terenowego. W trakcie jednego lotu możliwe jest zebranie dokładnych i oznaczonych geotagami informacji o problemie, co ułatwia ocenę sytuacji i określenie odpowiedniej interwencji.
 • Chmury punktów 3D o wysokiej rozdzielczości

  5,1-megapikselowe pasmo panchromatyczne zapewnia ponad dwukrotnie większą rozdzielczość GSD niż standardowa rozdzielczości, co pozwala uzyskać chmury punktów 3D o nawet czterokrotnie większej gęstości.