26 Marzec, 2023

Konferencja “Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej” w Wilnie

Detektory, skanery RTG, drony hybrydowe. Litwa zainteresowana polskimi systemami bezpieczeństwa

W dniu 23 Marca 2022 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej” z udziałem Prometheus S.A. Oprócz platformy PROMETHEUS UAV ® Podczas konferencji prezentowany był sprzęt zapewniający bezpieczeństwo obiektów strategicznych, takich jak instytucje i ważne przedsiębiorstwa państwowe, a także granic państwowych.

Są to między innymi detektory metali, ciecze do wykrywania materiałów wybuchowych, system bezpieczeństwa Cerber, skanery RTG i drony hybrydowe – wyjaśnia Beata Czaplińska z Polsko-Litewskiej Izby Handlowej, która jest partnerem wydarzenia. Prezentacja tego typu urządzeń w takiej skali odbywa się na Litwie po raz pierwszy. – Zainteresowanie jest ogromne. Mamy zarejestrowanych ponad sto osób. Wśród nich są policjanci, strażacy i celnicy, a także firmy prywatne – dodaje Beata Czaplińska.